Asuminen, rakentaminen ja ympäristö


Asuminen | Rakentaminen | Ympäristönsuojelu | Ympäristöterveys

 
Tornionjoen Kirkkopudas
 
Tornio on viihtyisä pientalovaltainen kaupunki Tornionjoen ja Perämeren rannalla. Kaupunki tarjoaa monipuoliset puitteet laadukkaalle asumiselle. Voit asua esimerkiksi valtakunnanrajan tuntumassa, meren rannalla, lohijoen äärellä, kaupungin keskustassa tai maaseudun rauhassa. 

Kahden maan palvelut ovat aina käden ulottuvillasi. Hyvien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien keskellä viihdyt varmasti!

 

Asuminen

 

Asumisen tuet (Kela)
Kunnallistekniikka  (Kadut, vesijohdot ja viemärit yms.)
Juhlahuoneisto Åströmin kartano
Jätehuolto

Kierrätys
Korjausavustukset 

Laajakaistapalvelut

Leikkipuistot ja -kentät
Liikennepuisto

Muistilistoja muuttajalle
Muuttoilmoitus

Nuohous 
Opiskelija-asunnot
Osoitemuutos
Ostospaikat

Postipalvelut

Puistot

Sähköenergia
Terveys ja asuminen

Tornion Krunni Oy
Asuntohakemuslomakkeet:


Vesi
Viemäri
Vuokra-asunnot

 

Rakentaminen


 
Kaupunki rakentaa

Asuntotontit - Vapaat tontit Tonttipörssi karttapalvelussa

Tornion kaupunkikeskustan kehittäminen
Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014-2021 (pdf)
Tornion yleiskaava 2021 Kaavoitus, Yleiskaavat karttapalvelussa
Asemakaavat ja ranta-asemakaavat Kaavoitus, Ajantasa-asemakaavat karttapalvelussa
Vireillä olevat kaavat Kaavatorilla

Avustukset

Kiinteistönmuodostus

Rakennusvalvonta
Luvat
Tarkastukset

 

Rakennuttaminen

Ympäristönsuojelu

 

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat muun muassa vesiensuojelu, vesitalousasioiden valvonta, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, ulkomelun torjunta sekä ilmansuojelu. Ympäristönsuojelu valmistelee ja valvoo ympäristö- ja maa-aineslupia sekä maasto- ja vesiliikenteen lupia, tekee päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista sekä hoitaa kemikaalilain mukaista valvontaa. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii ympäristön tilan seurannasta, osallistuu ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen, neuvonnan, tiedottamisen, valistuksen ja koulutuksen järjestämiseen.

 

Ilmansuojelu

Jätehuolto

Jätevesien käsittely/Vesihuolto

Kemikaalivalvonta

Kierrätys

Luonnonsuojelu

Maa-ainesten otto

Melu

Ojitus

Ruoppaus

Säätiedot

Vesiensuojelu

Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristöterveys

 

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on pitää yllä ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveysvalvontaan sisältyy elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot, talous- ja uimavedet, asunnot ja yleiset tilat, yleiset alueet, kuluttajaturvallisuus, leirintäalueet sekä tupakka- ja nikotiiniasiat.

 

Yhteystiedot

Ympäristöterveys

Asumisterveys

Elintarvikevalvonta

Eläinlääkintä

Eläinsuojelu

Kemikaalivalvonta

Kuluttajaturvallisuus

Leirintäalueet

Nikotiinivalmisteiden myynti

Talousvesi

Terveydensuojelu

Toiminnan aloittaminen

Tupakkatuotteiden myynti

Uimavesi






 Edellinen

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä