Tornion kaupungin Suun terveydenhuolto


Hammashuollon tehtävänä on huolehtia Tornion kuntalaisten suun terveydenhoidosta ja terveyden edistämisestä.

Hammashuolto toimii kolmessa toimipisteessä:

  • Saarenhampaan hammashoitola keskustassa: Uusikatu 5 (ks. kartalta)
  • Putaan hammashoitola Putaan terveysasemalla: Pohjolankatu 7 (ks. kartalta)
  • Kivirannan hammashoitola Kivirannan koululla: Tapiolantie 8 (ks. kartalta)

Hammashoitolat ovat pääasiallisesti auki arkisin klo 8.00 - 15.00.

 

Yhteydenotot:

Ajanvaraustoimistossa puhelinnumerossa 016 432 955 toimii takaisinsoittoautomaatti klo 8.00 - 15.00.

  • Kiireellistä hoitoa tarvitseva potilaita pyydetään soittamaan pääasiallisesti  klo 8.00-10.00 välisenä aikana
  • Kiireettömiä ajanvarauksia yms. yhteydenottoja tekevien asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä klo 10.00-15.00 välisenä aikana

1.12.2015 alkaen kaikki automaattiin tulevat puhelut kirjautuvat yhteydenottolistalle. Automaattiin voi jättää viestin, josta ilmenee soittajan henkilöllisyys sekä asia, jota puhelu koskee. Myös viestittömät puhelut tallentuvat soittolistalle. Automaattiin tulleet puhelut puretaan saapumisjärjestyksessä. Ajanvaraushoitaja vastaa soittopyyntöön pääsääntöisesti saman päivan aikana joko puhelulla tai tekstiviestillä. 


Ajanvaraustoimiston käyntiosoite: Uusikatu 5; 95400 Tornio - avoinna arkisin klo 8.00 -15.00. (keskipäivällä on  ajanvaraushoitajalla n.20 min ruokatauko)

 

Hammashoitoloiden yhteystiedot

Hoitoonpääsyn odotusajat  Kiireellinen ja kiireetön hoito

Potilasjako

Kiireellinen hammashoito

Yhteispäivystykseen hakeutuvien ohjeet

 

TOIMIPISTEET JA POTILASJAKO

Suun terveydenhuollolla on kolme erillistä toimipistettä: Hammashoitola Saarenhammas keskustassa Uusikadulla, Putaan hammashoitola Putaan terveysasemalla ja Kivirannan hammashoitola Kivirannan koululla. Potilaat on pyritty jakamaan tasaisesti eri toimipisteisiin ja eri hammaslääkäreille, jotta mikään hoitola ei ruuhkautuisi toisia enempää ja että palvelu olisi kuntalaisille tasapuolista.  

Ajanvaraustoimisto toimii Saarenhampaan hammashoitolassa. Toimistossa hoidetaan kaikki hammaslääkäreiden ja suuhygienistien ajanvarauksiin liittyvät asiat. Käyntiosoite on Uusikatu 5, 95400 Tornio ja puhelinnumero on 016 432 955 . Toimisto on avoinna klo 8.00-11.30 ja 12.00 -15.00

Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden potilasjako hammashoitoloihin perustuu asiakkaan syntymävuoteen ja se on nähtävissä jokaisessa toimipisteessä ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla https://www.tornio.fi/index.php?p=Potilasjako.Ikäjakoa noudatetaan huomioimatta hoitoon hakeutuvien asuinpaikkaa.

Alle kouluikäiset lapset ja peruskoululaiset on jaettu hoitoloihin koulupiirin mukaan.

Kehitysvammaiset sekä laitoshoidossa olevat vanhukset ovat myös ikäluokkajaon ulkopuolella ja heidät hoidetaan siinä yksikössä, jossa heidän on helpointa käydä. 

Suun terveydenhuolto on palvellut 1.2.2002 alkaen kaikkia torniolaisia ikään katsomatta lain velvoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen torniolainen voi halutessaan saada suun terveydenhoitoa kunnallisena palveluna siinä mittakaavassa, jossa kykenemme palveluja tuottamaan omien resurssiemme puitteissa. Myös Torniossa opiskelevat ulkopaikkakuntalaiset ovat oikeutettuja hoitoon Tornion suun terveydenhuollossa. 

 

HOITOON PÄÄSY 

Kun asiakas ottaa yhteyttä hammashoitolaan, hänen hoidontarpeensa määritellään ja hoitoon pääsyn aikataulu määräytyy sen mukaisesti:

1. Koviin särkyihin saa yleensä ensiavun heti samana päivänä. Kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä, jos hoitoon hakeutuminen on tapahtunut iltapäivällä (Kiireellinen vaiva, joka vaatii jatkuvaasärkylääkkeen syömistä; tapaturmat, turvotukset jne.)

2. Vaivat,jotka eivät tarvitse kiireellistä hoitoa, mutta häritsevät voimakkaasti päivittäistä elämää: yritetään järjestää aika 3-21 vrk:n kuluessa yhteydenotosta

3. Pienempiin vaivoihin saa ensiavun n 3 vrk:n - 4 viikon sisällä (lohkeamat, vihlonnat, jomotukset jne.)

4. Tarkastusajan saa ja kokonaishoitoon pääsee noin 3-4 kk:n sisällä hoitoon hakeutumisesta.

Alle 18-vuotiaat tutkitaan ja hoidetaan jokaiselle yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin mukaisesti 

 

KIIREELLINEN HAMMASHOITO

1.1.2015 on Länsi-Pohjan keskussairaalassa aloittanut toimintansa Akuuttiklinikka, joka korvaa aiemmat erilliset erikoissairaanhoidonja perusterveysenhuollon lääkäripäivystystoiminnan. Länsi-Pohjan Akuuttiklinikalla Kemissä alkaa myös suun terveydenhuollon akuuttipäivystys vuoden 2015 aikana. Tämä päivystys on tarkoitettu niille potilaille, joiden vaiva on niin suuri, että sen hoito ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään virka-ajalle potilaan yleisterveyden tai hengen vaarantumatta.

Kunnes toiminta Akuuttiklinikalla saadaan käyntiin, antaa kiireellistä hammashoitoa Lapin Hammaslääkäripäivystys, joka palvelee viikonloppuisin ja arkipyhina kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita klo 10-12 välillä. Päivystys järjestetään koko Lapin kattavana yhteistoimintana. Päivystyspiste voi siten olla mikä tahansa Lapin kuntien alueella oleva hammashoitola. 

Yhteydenotto viikonloppu- ja arkipyhäpäivystykseen tapahtuu puhelimitse puh. 010 633 8330 klo 9.30-12.00 ( puhelut mieluiten klo 9.30-10.30 välisenä aikana). Soittajalta veloitettava puheluhinta on 8,8 snt/min (ALV 24%). 

 

MAKSUT

Suun terveydenhoito on maksutonta hammashuollossa alle 18-vuotiaille. 18-vuotta täyttäneiltä peritään toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat Valtioneuvoton asetuksen mukaiset maksut. Rintamatunnuksen omaaville suun tutkimus ja ehkäisevä hoito on maksutonta, muu hoito laskutetaan normaalitaksoilla.

Esimerkkihinnastot ovat nähtävillä hammashoitoloiden odotustilan ilmoitustauluilla. Hammastekniset kulut peritään täysimääräisenä. 

 

LISÄTIETOA:

Hammaslääkäriliitto (Tietoa suun terveydenhoidosta)

Tietoa suu- ja hammassairauksista

Suun terveydenhuollon potilasohjeita

Pysyvien hampaiden numerointi

 

Takaisin sivulle:

Terveys

 Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä