Tornion kaupungin Suun terveydenhuolto


Hammashuollon tehtävänä on huolehtia Tornion kuntalaisten suun terveydenhoidosta ja terveyden edistämisestä.

Hammashuolto toimii kolmessa toimipisteessä:

  • Saarenhampaan hammashoitola keskustassa: Uusikatu 5
  • Putaan hammashoitola Putaan terveysasemalla: Pohjolankatu 7
  • Kivirannan hammashoitola Kivirannan koululla: Tapiolantie 8

Hammashoitolat ovat pääasiallisesti auki arkisin klo 8.00 - 15.00.

Ajanvaraustoimisto klo 8.00 -11.30 ja 12.00 -15.00

Saarenhammas

Uusikatu 5

95400 Tornio

puh. 016 432955

Hammashoitoloiden yhteystiedot

Hoitoonpääsyn odotusajat  Kiireellinen ja kiireetön hoito

Potilasjako

Kiireellinen hammashoito

Yhteispäivystykseen hakeutuvien ohjeet

 

SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA TORNIOSSA

 

TOIMIPISTEET JA POTILASJAKO

Suun terveydenhuollolla on kolme erillistä toimipistettä: Hammashoitola Saarenhammas keskustassa Uusikadulla, Putaan hammashoitola Putaan terveysasemalla ja Kivirannan hammashoitola Kivirannan koululla. Potilaat on pyritty jakamaan tasaisesti eri toimipisteisiin ja eri hammaslääkäreille, jotta mikään hoitola ei ruuhkautuisi toisia enempää ja että asiakkaat siten saisivat tasapuolisen kohtelun.  

Ajanvaraustoimisto toimii Saarenhampaan hammashoitolassa. Toimistossa hoidetaan kaikki hammaslääkäreiden ja suuhygienistien ajanvarauksiin liittyvät asiat. Käyntiosoite on Uusikatu 5, 95400 Tornio ja puhelinnumero on 016 432 955 . Toimito on avoinna klo 8.00-11.30 ja 12.00 -15.00

Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden potilasjako hammashoitoloihin perustuu asiakkaan syntymävuoteen ja se on nähtävissä jokaisessa toimipisteessä ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla https://www.tornio.fi/index.php?p=Potilasjako.Ikäjakoa noudatetaan huomioimatta hoitoon hakeutuvien asuinpaikkaa.

Alle kouluikäiset lapset ja peruskoululaiset on jaettu hoitoloihin koulupiirin mukaan.

Kehitysvammaiset sekä laitoshoidossa olevat vanhukset ovat myös ikäluokkajaon ulkopuolella ja heidät hoidetaan siinä yksikössä, jossa heidän on helpointa käydä. 

Suun terveydenhuolto on palvellut 1.2.2002 alkaen kaikkia torniolaisia ikään katsomatta lain velvoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen torniolainen voi halutessaan saada suun terveydenhoitoa kunnallisena palveluna siinä mittakaavassa, jossa kykenemme palveluja tuottamaan omien resurssiemme puitteissa. Myös Torniossa opiskelevat ulkopaikkakuntalaiset ovat oikeutettuja hoitoon Tornion suun terveydenhuollossa. 

Hoitoon hakeutuvien asiakkaiden määrä on suuri, joten hammashuollossa on jouduttu ottamaan käyttöön jonotusjärjestelmä hammaslääkärin tutkimukseen eli ns. määräaikaistarkastukseen haluaville.

Oireita tai vaivaa omaavat potilaat pääsevät hoitoon hoidontarpeen arvioinnin määrityksen perusteella 1pv:n - 3kk sisällä hoitoon hakeutumisesta.  

Kun asiakas ottaa yhteyttä hammashoitolaan, hänen hoidontarpeensa määritellään ja hoitoon pääsyn aikataulu määräytyy sen mukaisesti:

1. Koviin särkyihin saa yleensä ensiavun heti samana päivänä. Kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä, jos hoitoon hakeutuminen on tapahtunut iltapäivällä (Kiireellinen vaiva, joka vaatii jatkuvaasärkylääkkeen syömistä; tapaturmat, turvotukset jne.)

2. Vaivat,jotka eivät tarvitse kiireellistä hoitoa, mutta häritsevät voimakkaasti päivittäistä elämää: yritetään järjestää aika 3-21 vrk:n kuluessa yhteydenotosta

3. Pienempiin vaivoihin saa ensiavun n  4 - 10 viikon sisällä (lohkeamat, vihlonnat, jomotukset jne.)

4. Tarkastusaikaa ja kokonaishoitoa haluavat saavat hoitavan hammaslääkärin kirjalta seuraavan vapaana olevan tutkimusajan. Yleensä tutkimukseen pääsyyn kuluu n. 4-6 kk ensimmäisestä yhteydenotosta.Tutkimus ja sitä mahdollisesti seuraava hoitojakso ei nykyisellään välttämättä enää tapahdu ikäluokkajaon mukaisessa hoitopisteessä. 

Alle 18-vuotiaat tutkitaan ja hoidetaan jokaiselle yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin mukaisesti Heidät myös kutsutaan hoitoon tämän suunnitellun hotiovälin mukaisesti. Mikäli kutsua hoitoon ei kuulu määräajassa, pyydämme potilasta tai hänen huoltajiaan olemaan yhteydessä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen p. 016 432955.

 

KIIREELLINEN HAMMASHOITO

Kiireellinen eli ns. päivystyshoito on asetuksen mukaan järjestettävä kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellinen hammashoito järjestetään kaikille sitä tarvitseville potilaan kotikunnasta riippumatta. Päivystysaikoja on jokaisella vastaanotolla virka-aikana, millä on pyritty huolehtimaan siitä että kukin potilas pääsee suoraan ns. oman hammaslääkärin hoitoon. Tämän vuoksi päivystystä ei ole keskitetty erilliseen päivystyshoitolaan.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä on järjestetty hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa tarvitseville Päivystys järjestetään koko Lapin kattavana yhteistoimintana. Yhteydenotto viikonloppu- ja arkipyhäpäivystykseen tapahtuu puhelimitse puh. 010 633 8330 klo 9.30-12.00 ( puhelut mieluiten klo 9.30-10.30 välisenä aikana). Soittajalta veloitettava puheluhinta on 8,8 snt/min (ALV 24%). Päivystyspiste voi olla mikä tahansa Lapin kuntien alueella oleva hammashoitola. Virka-ajan ja edellä mainitun päivystyksen ulkopuolella ei ole päivystävää hammaslääkäriä, joten jos tulee äkillistä hoidontarvetta (esim. hampaan tapaturmainen irtoaminen tai hengitystä ja /tai nielemistä haittaava turvotus yms.), potilaan tulee ottaa yhteys päivystävän lääkärin vastaanotolle Meri-Lapin alueen perusterveydenhuollon yhteispäivystykseen Kemiin puh. 040 149 1340, josta lääkäri tarvittaessa ottaa yhteyttä hammaslääkäriin tai määrää kipulääkettä/antibioottia tarpeen mukaan.  

 

MAKSUT

Suun terveydenhoito on maksutonta hammashuollossa alle 18-vuotiaille. 18-vuotta täyttäneiltä peritään toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat Valtioneuvoton asetuksen mukaiset maksut. Rintamatunnuksen omaaville suun tutkimus ja ehkäisevä hoito on maksutonta, muu hoito laskutetaan normaalitaksoilla.

Esimerkkihinnastot ovat nähtävillä hammashoitoloiden odotustilan ilmoitustauluilla. Hammastekniset kulut peritään täysimääräisenä. 

 

AUKIOLOAJAT

Tornion kaupungin hammashoitolat ovat pääasiallisesti auki virka-aikaan arkisin klo 8-15. Aukioloajoissa on vaihtelua hoitohuoneittain ja tarkemmat aukioloajat selviävät kysymällä Ajanvaraustoimistosta (puh 016 432955) tai Tornion kaupungin puhelinvaihteesta (puh 016 43211). 

LISÄTIETOA:

Hammaslääkäriliitto (Tietoa suun terveydenhoidosta)

Tietoa suu- ja hammassairauksista

Suun terveydenhuollon potilasohjeita

Pysyvien hampaiden numerointi

 

Takaisin sivulle:

Terveys

Päivitetty 23.10.2012Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä