TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO
- TORNEDALENS MUSEUM
 
Startsida Utställningar Personal Museibutiken
 
 Museets kansli är öppet mån-fre 9.00-15.00 finsk tid
 tel. +358 50 597 1564  eller  +358 50 597 1559
 maakuntamuseo@tornio.fi
 Havslapplands museer: http://merilapinmuseot.fi/ sv  
 facebook: www.facebook.com/Tornionlaaksonmaakuntamuseo.Tornedalensmuseum
 Personalens e-postadresser är av formen förnamn.efternamn@tornio.fi
 Tf. Museichef
Fil.mag MINNA HELJALA
tel. +358 50 597 1557

Förvaltning, museets utvecklingsarbete, marknadsföring, undervisning, visningar

                                                                                                                                                                                                                                      Museipedagog
Fil. mag. LINDA VUOLLO
tel. +358 40 631 8339

Undervisningsverksamhet, samarbete med skolorna, informationsverksamhet och marknadsföring, planering och förverkligande av utställningar, samarbete med Haparanda

 
 Tf. Amanuens
HuK SAIJA PIETILÄINEN
tel. +358 50 597 1558

Föremålssamlingen, donationer, planering och förverkligande av utställningar, visningar

 
 
Arkivarie
Fil.mag  RIIKKA PYYKKÖ
Tel. +358 40 647 3466

Hembygdsarkivet, fotosamlingen, museibiblioteket

 
 

Tf. Landskapsmuseiforskare
Fil.mag TEIJA YLIMARTIMO
tel. +358 40 630 8816


Frågor angående kulturmiljöförvaltning, frågor angående lokalmuseer på museets verksamhetsområde, planering och förverkligande av utställningar, undervisning och visningar

 
 
Kontorssekreterare
MERJA POHJANEN
Tel. +358 50 597 1564 kansli eller +358 50 597 1559

Kontorsarbete, kundtjänst

 
 
Guide-vaktmästare
LEENA YLITALO
Tel. +358 50 597 1559

Kundtjäst, visningar, bokningar, museibutiken

 

Guide-vaktmästare
OUTI JOHANSSON
Tel. +358 50 597 1559
E-post: outi.k.johansson@tornio.fi


Kundtjänst, bokningar, museibutiken

 
Yrkesman
MIKKO SAARENPÄÄ
Tel. +358 50 597 1203

Snickeriarbeten, byggandet av utställningar, transport

 Fastighetsförvaltare
Tel. +358 400 696 175

Fastighetsförvaltning

 

Facebook Jaa Twitterissä Tweet