HenkilöstöhallintoHenkilöstöstrategian osa-alueita ja niiden tärkeimpiä tavoitteita
ovat:
  • johtaminen; henkilöstöllä on oikeus tavoitteelliseen, oikeudenmukaiseen ja vuorovaikutukseen perustuvaan johtamiseen, jonka avulla kehitetään työilmapiiriä ja ylläpidetään työkykyä
  • henkilöstön osaaminen ja ammattitaito; palveluksessa on hyvin koulutettu, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
  • henkilöstön työkyky; kaupungin tavoitteiden mukaisesti toimivat työyksiköt, jotka ovat avoimia, turvallisia ja vuorovaikutteisia
  • henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi; nykyisen työvoiman tukeminen ja palvelussuhteiden tekeminen kiinnostaviksi ja houkutteleviksi parantamalla kaupungin imagoa työnantajana
  • kannustava ja motivoiva palkitseminen; palkkauksen kehittäminen työn vaativuuden arvioinnin perusteella
  • henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen; työolosuhteiden kehittäminen
  • tasa-arvoinen työyhteisö; työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu

Henkilöstöasiat, Intranet

YHDYSHENKILÖ

Anja Huhtanen henkilöstöpäällikkö
Gsm: 040 5442 765
S-posti: etunimi.sukunimi@tornio.fi

Tornion kaupunki
Henkilöstöhallinto
(Tornion kaupungintalo 3.krs)
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
edellinen
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä