Tornion kaupunki työnantajana


Työpaikka Tornion kaupungilta?


Haemme jatkuvasti joukkoomme uusia osaajia. Ilmoitamme avoimista työpaikoista ja kesätyöpaikoista omien kotisivujen ohella mm. alueen sanomalehdissä sekä työvoimahallinnon sivuilla.

Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.

Yhteystiedot:

Tornion kaupunki / Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpäällikkö
Anja Huhtanen
puh. 040 544 2765
anja.huhtanen@tornio.fi

 

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyö

Kesäisin tarjoamme koululaisille ja opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja n. 150 nuorelle. Kesätyöpaikkaan valittavan on oltava 16 vuotta täyttänyt torniolainen nuori.

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, esim. terveydenhuoltoa, päivähoitoa, vanhuspalveluja, koulutusta, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja, teitä, asuinalueita ja elinympäristöä. Kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana.

Kesätyöpaikkahakemus täytetään sähköisesti Kuntarekryn kautta 28.2.2014 klo 16.00 mennessä Tornion kaupungin verkkosivuilla www.tornio.fi/Avoimettyopaikat

Yhteystiedot:

Tornion kaupunki / Kesätyöllistäminen
Toimistosihteeri
Maritta Timonen
puh. 050 597 1610
maritta.timonen@tornio.fi

 

Tutustu työelämään ja tienaa -kampanja

Nuorten työllistäminen

Tutustu työelämään ja tienaa -kampanja on kaksivaiheinen.

  • Yritys tai yhdistys hakee määrärahaa kevään aikana nuorten työllistämiseksi.
  • Nuoret itse kyselevät kesätyöpaikkaa määrärahan saaneilta yrityksiltä tai yhdistyksiltä.
Tietoja kampanjasta:

Määrärahaa on mahdollisuus saada hakemuksesta Tornion kaupungilta 110 e/viikko/nuori.

Tutustu työelämään ja tienaa –mallin mukaan harjoitteluaika on kaksi viikkoa, mutta toimialat voivat sopia pitemmästä jaksosta. Vuonna 2014 korvaus kahden viikon jaksosta on 335 euroa, joka sisältää lomakorvauksen. Toimialat voivat sopia myös poikkeavasta korvauksesta. Tutustu työelämään ja tienaa –mallin ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä.

Yrittäjä/yhdistys valitsee nuoret työntekijät sekä vastaa työnantajavelvoitteista. Yrityksen/yrittäjän työllistämä oma perheenjäsen ei ole oikeutettu saamaan avustusta.

Yrityksen/yrittäjän/yhdistyksen palkkaaman työntekijän tulee olla torniolainen 15 vuotta täyttänyt peruskoululainen, lukiolainen tai juuri ko. peruskoulun tai lukion päättänyt nuori. Kampanjan piiriin ovat oikeutettuja myös ammattikoululaiset. Työsuhteen kesto on enintään neljä viikkoa ajalla kesä - elokuu.

Työllistämisehdot / Hakemuslomake nuorten työllistämiseksi Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjalla.

Luettelo määrärahan saaneista yrityksistä ja yhdistyksistä kesäksi 2014 (henkilöstöjaoston päätös 28.4.2014 § 23)


Yhteystiedot:

Tornion kaupunki / Kesätyöllistäminen
Toimistosihteeri
Maritta Timonen
puh. 050 597 1610
maritta.timonen@tornio.fi

 

Nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien työllistäminen

1.1.2013 tuli voimaan nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tavoitteena on tarjota vasta valmistuneille ammattikoulutetuille alle 30-vuotiaille nuorille oman ammattialan työtehtäviä. Nuorelta edellytetään vaadittavan kelpoisuuden lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston lausunto tukikelpoisuudesta eli voimassa olevan Sanssi-kortin esittäminen. 

Nuorten yhteiskuntatakuu /Avoimet työpaikat

Yhteystiedot:

Tornion kaupunki / Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpäällikkö
Anja Huhtanen
puh. 040 544 2765
anja.huhtanen@tornio.fi

 

Pitkäaikaistyötön, työllisty yhdistyksen/yrityksen palvelukseen kuntalisällä

Kuntalisän tarkoituksena on pidentää torniolaisten työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa yritysten/yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Kuntalisää maksetaan vähintään 6 kuukaudelta 340 e/kk.

Yritysten kuntalisähakemus ja ehdot

Yhdistysten kuntalisähakemus ja ehdot

 

Yhteystiedot:
Tornion kaupunki / Yhdistysten ja yritysten kuntalisä
Toimistosihteeri
Maritta Timonen
puh. 050 597 1610
maritta.timonen@tornio.fi

 

Työ- ja yksilövalmennus - Tornion Työvoimalasäätiö

Työvoimalasäätiön toiminnan ydin on tuotannollisen työn yhteydessä toteutettu työ- ja yksilövalmennus säätiön valmennuspisteissä.
Työvoimalasäätiö on erityistyöllistämisen yksikkö, joka kuntouttaa, valmentaa ja kouluttaa aina oikean työn ohessa. Säätiöllä on useita valmennuspisteitä, joissa valmentautujamme työskentelevät.
Työvoimalasäätiön kotisivut 


Yhteystiedot:
Tornion Työvoimalasäätiö
Toiminnanjohtaja
Samuel Juntunen
puh: 0400 295 121

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ


Tornion kaupungin työhyvinvointi

Tornion terveyskeskus, työterveyspalvelut

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

 

Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä