Kehitysvammapalvelut


 

Kehitysvammalain perusteella järjestetään palveluja henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.

 

  

Työtoiminta, työhön valmennus ja työpaikan tuki:

Tornion Työvoimalasäätiö järjestää monipuolisia työllistymiseen tähtääviä erityispalveluja ja työtoimintaa.  

Yhteystiedot: Tornion Työvoimalasäätiö, Mäkikalliontie 2,   95420 Tornio, puh. 0505972062, www-sivut http://www.tyovoimalasaatio.fi/

Lisätietoa kehitysvammapalveluiden esimieheltä.

 

Päivätoiminta:

Virikkeellistä toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää monipuolista erityisryhmätoimintaa järjestetään Torintienoon palvelukeskuksessa arkipäivisin.

Yhteystiedot: Porthaninkatu 4C 95400 Tornio puh. 040-4879641

Päivätoiminta

 

Asuminen ja asumisen tukipalvelut:

Tukiasumista ja asumisen tukipalveluita järjestetään Torintienoon palvelukeskuksessa osoitteessa Porthaninkatu 4. 

Ryhmämuotoista autettua ja ohjattua asumista järjestetään Torintienoon palvelukeskuksessa ja Nymanin asumisyksikössä. Asumispalveluista saa lisätietoja vastaavalta ohjaajalta Vappu Kylmäseltä puh. 040-4879644.

Sähköiset lomakkeet:

Asumispalvelut 

Hakemus asumispalveluihin

 


Asumisvalmennus ja lomituspalvelut:

Asumisvalmennusta ja lomituspalveluja järjestetään asumisyksiköiden yhteydessä Torintienoon palvelukeskuksessa. Lisätietoa vastaavalta ohjaajalta.

 

Lasten ryhmälomitusta järjestetään kuntayhteistyönä Torniossa ja Kemissä. Palvelua järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa pe –su. Pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten ryhmälomitus järjestetään Torniossa ja kouluikäisten lasten ryhmälomitus Kemissä. Lisätietoja kehitysvammapalveluiden esimieheltä.

 

Alle kouluikäisten lasten ryhmälomitus:

 

Kehitysvammapalvelut ostaa ryhmälomituksen Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä. Palvelusäätiö palkkaa työntekijät ja vastaa toiminnan sisällöstä.

Ryhmälomitus järjestetään Torintienoon palvelukeskuksen tiloissa osoite: Porthaninkatu 4 C, 95400 Tornio. Lomitus aika on perjantaista kello 18 sunnuntaihin kello 18. Lapsi voi olla lomituksessa myös lyhyemmän jakson.

Yhteyshenkilönä ja varausten vastaanottajan toimii paikallinen yhteyshenkilö, vastaava ohjaaja Fanni Leppänoro, puh. 0207 713 415, fanni.leppanoro@kvps.fi .  Hänen apunaan toimii tarvittava määrä muita työntekijöitä. Asiakasperheiden jaksovarauksia varten ensi vuodelle päivystysaika arkitiistaisin kello 14-16. Ilmoittautumiset/varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen jaksoa.

Lapsella tulee olla mukanaan omat lääkkeet, hoitotarvikkeet, lakanat ja pyyhkeet sekä muu tarpeellinen varustus. Allergioista ja muista erityistarpeista ilmoitetaan täyttämällä palvelusäätiön lomakkeet LOMITUSTIEDOT JA LUNTTI. Ne lähetetään teille kotiin ensimmäisen varauksen yhteydessä.

Ylläpidosta peritään Tornion kaupungin maksuasetuksen mukainen tilapäisen asumisen maksu 25 €/vrk (perjantaista sunnuntaihin maksu on kahdelta päivältä). Maksu laskutetaan jälkikäteen. Mikäli lapsella on omaishoidon lomitussopimus kunnan kanssa, maksu on 9,90€/vrk 3 pv/kk. Mikäli perheellä on oikeus toimeentulotukeen, on maksuun mahdollista anoa toimeentulotukea/maksuvapautusta. Asiassa yhteys kehitysvammapalvelujen esimieheen.

 

Meri-Lapin alueenryhmälomitukset vuonna 2017

 

TORNIO: Torintienoon palvelukeskus, Porthaninkatu 4 C, 95400 Tornio

Tornion ryhmälomitus on tarkoitettu ensisijaisesti Meri-Lapin alueella asuville alle kouluikäisille lapsille. Ryhmälomitukset alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 18.

 

Lomitusajankohdat:

helmikuu 3.-5.,24.-26.2.

maaliskuu 17.-19.3.

huhtikuu 30.3.-2.4., 21.-23.4.

toukokuu 5.-7., 19.-21.5.

kesäkuu 2.-4., 16.-18.6.

heinäkuu 30.6.-2.7., 21.-23.7.

elokuu 18.-20.8.

syyskuu 1.-3., 15.-17.9.

lokakuu 6.-8., 20.-22.10.

marraskuu 17.-19.11.

joulukuu 15.-17.12.

 

KEMI: Leipätehtaan toimintakeskus, Sankarikatu 7, 94100 Kemi

Kemin ryhmälomitus on tarkoitettu ensisijaisesti Meri-Lapin alueella asuville kouluikäisille lapsille. Ryhmälomitukset alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 18.

 

Lomitusajankohdat:

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

* Jakso maanantai klo 14 - perjantai klo 14.

 

Lisätietoja antavat:
Kehitysvammapalvelujen esimies puh. 0400 948 040

vastaava ohjaaja puh. 0207 713 415, fanni.leppanoro@kvps.fi

Peruutus tehdään viimeistään hoitoviikonlopun maanantaina suoraan yllä olevaan numeroon. Perumatta jätetystä varauksesta peritään normaali vuorokausimaksu.

Uudet asiakkaat ottavat ensin yhteyttä kehitysvammapalvelujen esimieheen päätöksen /erityishuolto-ohjelman tekoa varten.

 

Lääkäripalvelut:

Olemme saaneet torniolaisille kehitysvammaisille oman lääkärin, Sirpa Moilasen. Ostamme hänen palvelujaan, joka toinen kuukausi yhden päivän. 

Lääkärivastaanotolle varataan aika kehitysvammapalvelujen esimieheltä puh. 0400 948 040 tai kristiina.piippo@tornio.fi.  Lääkäriaikaa ei voi varata akuutteihin sairauksiin.

Vastaanotolle tullaan Tornion terveyskeskuksen pääaulaan. Ilmoittautumista ei tarvita. Lääkäri hakee teidät pääaulasta. Palvelusta peritään normaali terveyskeskustaksan mukainen korvaus.

Vuoden 2017 seuraavat vastaanottoajat ovat:

 

6.4.2017

1.6.2017

10.8.2017

5.10.2017

7.12.2017

 

Omaishoidontuki

Kehitysvammaisen omaisen hoitamiseen voi hakea omaishoidontukea. Omaishoitolain 3§:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos

1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman, tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa.

3. omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia.

4. hoidettavan koti soveltuu hoidon antamiseen.

5. omaishoidontuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja riittää turvaamaan hoidettava hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden.

6. tuen myöntäminen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

 

Lisätietoa kehitysvammapalveluiden esimieheltä puh. 0400 948 040. Hakemuksen palautus osoitteeseen:

Kehitysvammapalvelut, Porthaninkatu 4 B 12, 95400 Tornio.

Sähköiset lomakkeet löytyvät seuraavien linkkien takaa:

Omaishoidontuki, alle 16 vuotiaat 

Omaishoidontuki, aikuiset ja yli 16 vuotiaat

Laitoshoito, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut:

Palveluja ostetaan Kolpeneen palvelukeskukselta Rovaniemeltä ja poliklinikkapalveluita Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta.  Lisätietoja kehitysvammapalvelujen esimies puh. 0400-948040.

 

 

Edellinen

  

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä