Kehitysvammapalvelut


Kehitysvammalain perusteella järjestetään palveluja henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.

  

Työtoiminta, työhön valmennus ja työpaikan tuki:


Monipuolisia työllistymiseen tähtääviä erityispalveluja ja työtoimintaa ostetaan Tornion Työvoimalasäätiöltä osoite: Mäkikalliontie 2,   95420 Tornio puh. 0505972062 http://www.tyovoimalasaatio.fi/

 

Päivätoiminta:

Virikkeellistä toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää monipuolista erityisryhmätoimintaa mm. iäkkäille sekä syvästi- ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille järjestetään  Torintienoon palvelukeskuksessa osoite: Porthaninkatu 4C 95400 Tornio puh. 040-4879641

Päivätoiminta

 

Asuminen ja asumisen tukipalvelut:

Tukiasumista ja asumisen tukipalveluita järjestetään Torintienoon palvelukeskuksessa Porthaninkatu 4. Ryhmämuotoista autettua ja ohjattua asumista järjestetään Torintienoon palvelukeskuksessa ja Nymanin asumisyksikössä. Asumispalveluista saa lisätietoja vastaavalta ohjaajalta Vappu Kylmäseltä puh. 040-4879644.

Asumispalvelut 

Hakemus asumispalveluihin


Lomituspalvelut:


Lasten ryhmälomitusta järjestetään kuntayhteistyönä Torniossa ja Kemissä. Palvelua järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa pe –su. Pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten ryhmälomitus järjestetään Torniossa ja kouluikäisten lasten ryhmälomitus Kemissä.

 

Alle kouluikäisten lasten ryhmälomitus:

 

Kehitysvammapalvelut ostaa ryhmälomituksen Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä. Palvelusäätiö palkkaa työntekijät ja vastaa toiminnan sisällöstä.

Ryhmälomitus järjestetään Torintienoon palvelukeskuksen tiloissa osoite: Porthaninkatu 4 C, 95400 Tornio. Lomitus aika on perjantaista kello 18 sunnuntaihin kello 18. Lapsi voi olla lomituksessa myös lyhyemmän jakson.

Yhteyshenkilönä ja varausten vastaanottajan toimii paikallinen yhteyshenkilö vastaava ohjaaja Katjaana Järvinen, puh. 0207 713 415, katjaana.jarvinen@kvps.fi .  Hänen apunaan toimii tarvittava määrä muita työntekijöitä. Asiakasperheiden jaksovarauksia varten ensi vuodelle päivystysaika arkitiistaisin kello 16-18. Ilmoittautumiset/varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen jaksoa.

Lapsella tulee olla mukanaan omat lääkkeet, hoitotarvikkeet, lakanat ja pyyhkeet sekä muu tarpeellinen varustus. Allergioista ja muista erityistarpeista ilmoitetaan täyttämällä palvelusäätiön lomakkeet LOMITUSTIEDOT JA LUNTTI. Ne lähetetään teille kotiin ensimmäisen varauksen yhteydessä.

Ylläpidosta peritään Tornion kaupungin maksuasetuksen mukainen tilapäisen asumisen maksu 22 €/vrk (perjantaista sunnuntaihin maksu on kahdelta päivältä). Maksu laskutetaan jälkikäteen. Mikäli lapsella on omaishoidon lomitussopimus kunnan kanssa, maksu on 9,90€/vrk 3 pv/kk. Mikäli perheellä on oikeus toimeentulotukeen, on maksuun mahdollista anoa toimeentulotukea/maksuvapautusta. Asiassa yhteys kehitysvammapalvelujen esimieheen.

 

MERI-LAPIN ALUEEN RYHMÄLOMITUKSET 2014

 

TORNIO: Torintienoon palvelukeskus, Porthaninkatu 4 C, 95400 Tornio

syyskuu 26.-28.9.2014

lokakuu 10.-12.10.2014 ja 24.-26.10.2014

marraskuu 7.-9.11.2014 ja 21.-23.11.2014

joulukuu 12.-14.12.2014

 

KEMI: Leipätehtaan toimintakeskus, Sankarikatu 7, 94100 Kemi

syyskuu 19.- 21.9.2014
lokakuu 3. - 5.10.2014 ja 17.- 19.10.2014
marraskuu 14.- 16.11.2014 ja 28.- 30.11.2014
joulukuu 19.- 21.12.2014

 

Lisätietoja antavat:
Kehitysvammapalvelujen esimies puh. 0400-948040 ja vastaava ohjaaja Katjaana Järvinen, puh. 0207 713 415, katjaana.jarvinen@kvps.fi

Kemin osalta paikallinen yhteyshenkilömme on vastaava ohjaaja Outi Muukkonen,
puh. 0207 713 417, outi.muukkonen@kvps.fi
Peruutus tehdään viimeistään hoitoviikonlopun maanantaina suoraan yllä olevaan numeroon. Perumatta jätetystä varauksesta peritään normaali vuorokausimaksu.

Uudet asiakkaat ottavat ensin yhteyttä kehitysvammapalvelujen esimieheen päätöksen /erityishuolto-ohjelman tekoa varten.

 

Lääkäripalvelut:

 

Olemme saaneet torniolaisille kehitysvammaisille oman lääkärin, Sirpa Moilasen.  Ostamme hänen palvelujaan, joka toinen kuukausi yhden päivän. Lääkärivastaanotolle varataan aika kehitysvammapalvelujen esimieheltä puh. 0400-948040 tai kristiina.piippo@tornio.fi.  Lääkäriaikaa ei voi varata akuutteihin sairauksiin.

Vastaanotolle tullaan Tornion terveyskeskuksen pääaulaan. Ilmoittautumista ei tarvita. Lääkäri hakee teidät pääaulasta. Palvelusta peritään normaali terveyskeskustaksan mukainen korvaus.

Vuoden 2014 seuraavat vastaanottoajat ovat : 9.10. , 4.12.2014


Laitoshoito, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut:

 

Palveluja ostetaan Kolpeneen palvelukeskukselta Rovaniemeltä ja poliklinikkapalveluita Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta.  Lisätietoja kehitysvammapalvelujen esimies puh. 0400-948040.

 

 

Edellinen

  

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä