KeskushallintopalvelutPalvelualue

Kaupunginhallituksen alaisena toimivan kaupungin hallinto- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on huolehtia ja vastata kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta tämän johtosäännön määräysten mukaisesti. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen palvelualueena on keskushallintopalvelut. Tulosalueista ja tulosyksiköistä päättää kaupunginhallitus. Keskushallintopalveluja johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Keskushallintopalvelujen palvelualueen päällikkönä toimii kehitysjohtaja Sampo Kangastalo.

Tulosalueet

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus huolehtii ja vastaa kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien palvelutavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto ja konsernijaosto.

Kaupunginhallituksen kotisivu

YHDYSHENKILÖ

Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
Puh: 040 764 0559
Fax: 016 481 909
S-posti:etunimi.sukunimi@tornio.fi

Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO


 

Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä