Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto


Yhteystiedot

Tornion terveyskeskus
Vt.avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen
Puh. 040-753 1321

Peruskoulujen terveydenhoitajat

Lukioiden ja oppilaitosten terveydenhoitajat

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisössä terveyden edistämisen asiantuntija. Hän toteuttaa oppilaskohtaista terveydenhoitoa ja terveyskasvatusta sekä osallistuu koulun terveydellisten olojen valvontaan. Kouluterveydenhuoltotyö on osa oppilashuoltoa ja toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen pyrkien vaikuttamaan siten, että oppilas pysyvästi omaksuu terveitä elintapoja.

Kouluterveydenhoitaja kutsuu oppilaat terveystarkastuksiin 1.1.2011 tulleen neuvolatyön asetuksen mukaan joka vuosi. Ns. laajennettu terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokilla, johon kuuluu myös lääkärintarkastus. Terveystarkastuksia joiden pohjana on vanhempien ja/ tai oppilaan yhdessä täyttämä terveyskysely tehdään koulun aloituksen yhteydessä, peruskoulun viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

Vanhemmat ovat tervetulleita terveystarkastuksiin. Tarkastuksissa seurataan oppilaan kasvua ja kehitystä, neuvotaan ja tuetaan sitä. Tarkastusten yhteydessä annetaan oppilaille heidän tarvitsemansa rokotukset, ohjataan tarvittaessa lääkärin, silmälääkärin, fysioterapeutin ym. asiantuntijoiden vastaanotoille. Tarkastusohjelmissa voi olla koulukohtaisia eroja.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulutiedotteessa ja terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

Kouluterveydenhoitaja on koululaisen psyykkisen ja fyysisen terveyden asiantuntija. Hän toimii myös yhdyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Terveydenhoitajaan on hyvä ottaa yhteyttä muulloinkin kuin terveystarkastusten lähestyessä; erityisesti koululaisen jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotolla oppilas voi luottamuksellisesti keskustella kaikista terveyteen liittyvistä asioista. Kouluikään sisältyy jokaisen nuoren murrosiän kehitys, jolloin nuori elää murrosvaihetta elämässään. Suhde itseen, vanhempiin ja yhteisöön muuttuu. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiseksi nuori tarvitsee kannustavaa palautetta itsestään.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja hoitoa.


LISÄTIETOA
Kouluterveydenhuollon laatusuositus
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu.

Miten tuen lastani koulutiellä?
Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi 2002 - 2004 oli Mielenterveysseuran hanke, joka keskittyi lasten ja nuorten välittömään auttamiseen. Hankkeen pääasiallinen toimintaympäristö oli kouluyhteisö, koska koulun arki vaikuttaa monin eri tavoin lapsen ja nuoren elämään. Lapsia ja nuoria pyritään auttamaan omassa toimintaympäristössään yhteistyössä huoltajien ja koulun ammattilaisten kanssa. (Lähde; Suomen Mielenterveysseura)

Nuorten linkkejä:
Nuorten avoimet ovet
Väestöliiton sivuille.
Ajankohtaisia ja nuoria kiinnostavia asioita, voit myös keskustella muiden nuorten kanssa keskusteluryhmissä sekä kysyä asiantuntijoilta mieltä askarruttavista asioista.

Helppimesta
Tieto-ja tukipalvelu nuorille

Nuorten netti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti on kaikille nuorille suunnattu sivusto.

Kasvikset, marjat ja hedelmät - testaa oma kasvisten käyttösi
Vitamiinitaulukko

Ruokailupäiväkirja

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Sivuilla tietoa mm. toiminnasta eri paikkakunnilla, puhelinneuvontaa vanhemmille, lapsille ja nuorille.
Nuorten linkkejä

Asiaa alkoholista ja huumeista
Tukea tupakoinnin lopettamiseen

Mitä tehdä, kun ehkäisypilleri unohtuu?
Jälkiehkäisy

Klamydia
Kondylooma
Sukuelinherpes

Miten rentoudun?
Keinoja unettomuuden hoitoon
Päänsärkypäiväkirja
Nenäverenvuoto

Päätäit
Kihomadot
Syyhyn hoito-ohje

 

Takaisin sivulle:

  Terveys 

  Terveysneuvonta

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä