Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto


Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuoltoa ja sen tehtävänä on

  • oppilaiden ja opiskelijoiden kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen
  • terveyden edistäminen
  • erityistarpeiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja tutkimuksiin ohjaaminen tarvittaessa
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä
  • koulujen ja oppilaitosten terveydellisten ja turvallisten olojen valvonta
  • hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta yhteistyötä perheiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä jatkaa perheiden tukemista ja neuvomista, sillä se tavoittaa lähes kaikki lasten ja nuorten ikäluokat aina 1. luokalta 3. asteen opintoihin asti.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Jokaisella koululla on oma terveydenhoitaja, jonka puoleen oppilas ja perhe saa kääntyä.

 

Siirry sivulle

Kouluterveydenhuolto 

 

Opiskeluterveydenhuolto

 

 

 


 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä