Omaishoidettavien palvelut

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhusten, vammaisten tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotilosoissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.

Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana. 

Omaishoidettavien palvelujen tarkoituksena on parantaa, tukea ja helpottaa omaishoitajien –ja hoidettavien elämänlaatua.

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään omaishoitoa koskevassa sopimuksessa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan omatoimisuus, palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Määräytymisperusteista päätetään kunnittain paikallistasolla. Omaishoidontuen saaminen edellyttää, että kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen. Hoitajana voi toimia muukin henkilö kuin hoidettavan omainen.

Omaishoitajalle

Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään työeläketurvaa 68 ikävuoteen asti. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettujen palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuen saajalla on oikeus saada vähintään kolme vapaapäivää sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hoitotyö on erittäin sitovaa. Hoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään ensisijaisesti 9-paikkaisessa intervalliyksikkö Puistolassa. Tarkempaa tietoa vapaapäivästä saa vanhuspalveluneuvojalta, puh. 040 751 1841.

Omaishoidontuen hakeminen

Omaishoidontuki myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen läheisensä kanssa. Sopimus omaishoidon tuesta voidaan tehdä myös muun läheisen henkilön kuin hoidettavan omaisen kanssa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Lisätietoja omaishoidontuesta palveluneuvojalta, puh. 040 751 1841.

Omaishoidontukea voi hakea vanhus- ja hoitopalveluiden toimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa myös seuraavien linkkien takaa:

Omaishoidontuki, alle 16 vuotiaat 

Omaishoidontuki, aikuiset ja yli 16 vuotiaat 

 

Intervallihoito eli vuorohoito

Intervallihoidolla tarkoitetaan lyhytaikaista hoitoa palveluasuminen yksikössä tai laitoksessa omaishoitajan vapaan aikana tai muun tilapäisen tarpeen vuoksi. Palveluneuvonnan ohjaaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä, joiden tarkoituksena on kartoittaa ja tukea ikääntyneiden ja omaishoitajien kotona selviytymistä.

Intervallihoito järjestetään 9-paikkaisessa Intervalliyksikkö Puistolassa, Suensaaren palvelukeskuksessa osoitteessa Keskikatu 36.

Yhteystiedot

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841. Puhelinaika on ma-pe klo 8-15.

Intervalliosasto Puistola, puh. 040 126 7813

 

Sijaishoitaja kotiin

Ensisijaisesti hoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään Intervalliyksikkö Puistolassa. Tornion kaupungilla on myös käytössä sijaishoitomalli, jolloin omaishoitajalla on mahdollisuus hankkia hoitaja kotiin huolehtimaan hoidettavasta vapaapäivien ajaksi, mikäli sijaishoitomallin myöntämisen perusteet täyttyvät.

Sijaispalvelua haetaan palveluneuvojan kautta. Puh. 040 751 1841. Puhelinaika ma-pe klo 8-15.

 

Kuntohoitajan palvelut

Kuntohoitaja Tarja Vähänikkilä tekee Tornion alueella kotikäyntejä, joissa omaishoitaja -ja hoidettava saa fysioterapeuttista neuvontaa ja ohjausta sekä apuvälinearviointia kotona olemisen tueksi, esimerkiksi ergonomiaohjausta, jossa neuvotaan oikeanlaisia liikkeitä nostoille ja hoidettavan ihmisen siirroille. Kuntohoitajan palvelua voivat saada myös ne omaishoitajat -ja hoidettavat, jotka eivät saa omaishoidontukea. Asiakas itse ottaa yhteyttä kuntohoitajaan ja varaa häneltä ajan.

Kuntohoitaja Tarja Vähänikkilä

Puh. 050 566 4170 ma-pe klo 8-10

Sähköposti: tarja.vahanikkila@tornio.fi

 

  

Tornion omaishoidon palvelusetelituottajat löytyvät Palvelusetelin sivuilta www.palveluseteli.fi/fi/palveluseteli.

 


Vanhus- ja hoitopalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Toimisto on avoinna 8.00 – 11.30 ja 12.30 – 15.00. Toimistolle pääsee työterveysaseman sisäänkäynnin kautta.

Vanhuspalveluneuvoja on toimistolla paikalla arkisin klo 8-10. Muulloin ajanvarauksella, joka tapahtuu puhelimitse numerosta 040 751 1841 ma-pe klo 8-15.

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä