Päälliköt ja tiedottajat                                    

Kaupunginhallitus  ja -johto

Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen
puh: 0500 927 111
s-posti: timo.nousiainen(at)tornio.fi

Kaupunginjohtajan sihteeri Seija Kuure
Puh: 040 501 3283
s-posti: seija.kuure(at)tornio.fi

Konsernijaosto

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
puh: 040 126 7815
s-posti: anne.vuorjoki(at)tornio.fi

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen
puh: 040 544 2765
s-posti: anja.huhtanen(at)tornio.fi

   

Tarkastustoimi
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Arkistosihteeri Merja Sorjanen
puh: 050 597 1341
s-posti: merja.sorjanen(at)tornio.fi

   

 Keskushallintopalvelut
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

 Puhelinluettelo
ja palveluhakemisto

Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo
puh: 040 764 0559
s-posti: sampo.kangastalo(at)tornio.fi

Tiedotusvastaava Leena Meriläinen
puh: 050 597 1331
s-posti: leena.merilainen(at)tornio.fi

 Hallinto- ja kehittämispalvelut

Hallintopäällikkö Leena Meriläinen
puh: 050 597 1331
s-posti: leena.merilainen(at)tornio.fi

 Talouspalvelut

Talousjohtaja Anne Vuorjoki
puh: 040 126 7815
s-posti:anne.vuorjoki(at)tornio.fi

   

 Tekniset palvelut
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

  Puhelinluettelo
ja palveluhakemisto

Tekninen johtaja Markus Kannala
puh: 040 583 5980
s-posti: markus.kannala(at)tornio.fi

Tiedottaja talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström
puh: puh.  050 597 2030
s-posti: helena.bomstrom(at)tornio.fi

 Kunnallistekniikka
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

Tekninen johtaja Markus Kannala
puh: 040 583 5980
s-posti: markus.kannala(at)tornio.fi

 Kaupunkirakenne
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio
puh: 040 7048 720
s-posti: jarmo.lokio(at)tornio.fi

 Tilapalvelut
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

Kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta
puh: 0400 696 518
s-posti: ulla-maija.koskenranta(at)tornio.fi

 Ympäristöpalvelut

 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio /

 Kunnantie 3
 94400 Keminmaa

Ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää
puh: 040 755 5891
s-posti: aapo.maenpaa(at)tornio.fi

 Liikuntatoimi
 Viidankatu 22
 95420 Tornio

Liikuntatoimen johtajan tehtäviä hoitavat
tekninen johtaja Markus Kannala
puh: 040 583 5980
s-posti: markus.kannala(at)tornio.fi
ja
erityisliikunnan ohjaaja Teija Kaartinen
puh: 040 530 2255
s-posti: teija.kaartinen(at)tornio.fi

 

   

Hyvinvointipalvelut
Sairaalakatu 1
95400 Tornio

 Puhelinluettelo
ja palveluhakemisto

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen

puh: 040 554 9270

s-posti: leena.karjalainen(at)tornio.fi

Tiedottaja talouspäällikkö Raila Peltola
puh: 050 597 1846
s-posti: raila.peltola(at)tornio.fi

Terveyspalvelut

Johtava lääkäri 
puh: 040 524 3185
s-posti:

 Vanhus- ja hoitopalvelut

Johtava hoitaja Maarit Alalahti
puh: 040 732 2802
s-posti: maarit.alalahti(at)tornio.fi

 Sosiaalityö- ja vammaispalvelut

Sosiaalityönjohtaja Juha Fränti
puh: 040 547 2484
s-posti: juha.franti(at)tornio.fi

   

 Sivistyspalvelut
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

  Puhelinluettelo
ja palveluhakemisto

Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
puh: 050 591 5142
s-posti: ilkka.halmkrona(at)tornio.fi


Tiedottaja talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström
puh: puh.  050 597 2030
s-posti: helena.bomstrom(at)tornio.fi

 Varhaiskasvatus-
 palvelut

Päivähoidon päällikkö Riitta Keloneva
puh: 040 753 6231
s-posti: riitta.keloneva(at)tornio.fi

 Peruskoulutus,
 Nuorten ja aikuisten  koulutus
 Suensaarenkatu 4
 95400 Tornio

Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona
puh: 050 591 5142
s-posti: ilkka.halmkrona(at)tornio.fi

 Kulttuuri- ja  nuorisotoimi
 Seminaarinkatu 14
 95430 Tornio

Avoin

 Aineen taidemuseo
 Torikatu 2
 95400 Tornio

Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura
puh: 040 554 9645
s-posti: katriina.pietila-juntura(at)tornio.fi

 

Tornion kaupungin tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja tukea kestävää kehitystä. Kuntalaisten hyvä palvelu edellyttää tehokasta viestintää. Viestinnän tarkoitus on tarjota tietoa Tornion kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Viestinnällä edistetään torniolaisten hyvinvointia ja mahdollistetaan osallistuminen päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen.

Vuorovaikutteisella viestinnällä kehitetään palveluita tarpeita vastaaviksi ja ohjataan palveluiden käyttämistä taloudelliseksi ja tehokkaaksi.

Kaupungin tiedotus- ja viestintätoiminta on organisoitu hajautetusti. Palvelualueen tiedottamisesta kokonaisuudessaan vastaa palvelualueen päällikkö. Palvelualueille on nimetty tiedottajat.

Tiedotusvastaava Leena Meriläinen
Puh: 050 597 1331


Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä