Palveluseteli

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Asiakas saa itse valita yksityisen palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta omien tarpeiden mukaan. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta, jossa asiakas voi itse päättää kuka hänelle tuottaa palvelun, milloin ja missä.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna.

Miten palvelusetelin saa?

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Päätöksen palvelusetelistä tekee sosiaali- tai terveysalan viranhaltija.

Palvelusetelin hinta

Palvelusetelin hinta voi olla

  • kaikille käyttäjille samansuuruinen

tai

  • tulosidonnainen eli palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Asiakas maksaa palveluntuottajalle vain sen määrän, joka ylittää palvelusetelin arvon.

Esimerkki. Palvelusetelin arvo on 20€. Asiakas ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta hintaan 42€. Asiakas maksaa palveluntuottajalle tällöin 22€ hoidosta.

 

Palveluseteli kotihoitoon

Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille joko tilapäiseen hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on tilapäistä tai lyhytkestoista enintään 1 kk (esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen, läheisen poissaolon tai sairastumisen aikana tarvittavan avun, tilapäisen voinnin heikentymisen tai sairastumisen vuoksi) ja säännölliseen kotihoitoon.
Palveluseteli voidaan myöntää myös lapsiperheiden tarvitsemaan tilapäiseen kotihoitoon.
Tilapäisen palvelusetelin arvo on 22 €/tunti.
Säännöllisessä kotihoidossa palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella, palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa/tunti ja enintään 29 euroa/tunti.

Palveluseteli omaishoidontukeen

Torniossa on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä, omaishoitoa tukevia palveluita kaupungin erikseen hyväksymiltä ja valvomilta palveluntuottajilta. Palveluseteli on asiakkaalle henkilökohtainen ja veroton vaihtoehto rahalliselle palkkiolle. Koska omaishoitolain mukaisesti toimeksiantosopimukseen sisältyy aina hoitopalkkio, ei hoitajan kanssa voida tällöin solmia omaishoitosopimusta. Tällöin tehdään kuitenkin asiakaslain edellyttämä hoito- ja palvelusuunnitelma, johon voidaan sisällyttää vastaavat palvelut kuin mitä voitaisiin järjestää omaishoidon tukena.

Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista palvelusetelillä

Palveluseteli myönnetään asiakkaille, jotka täyttävät kriteerit. Kaupungin myöntämä palveluseteli kattaa asukkaan tarvitseman hoivan ja hoidon. Asukas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle mm. vuokran ja ateriat.
Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella, palvelusetelin arvo vuonna 2016 on kuitenkin enintään 102 euroa/asumisvuorokausi. Mikäli palvelusetelin arvo on suurempi kuin palveluntuottajan perimän hoivan hinta, on palveluseteli siinä tapauksessa korkeintaan palveluntuottajanperimän vuorokausihinnan suuruinen.

 

Hyväksytyt palveluntuottajat

Tornion kaupunki hyväksyy ja ylläpitävää rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Jokaisella Tornion kaupungin palveluyksiköllä on oma rekisterinsä ja se on nähtävillä yksiköiden omilla palvelusetelisivuilla.Tornion palvelusetelituottajien tietoja löytyy myös Palvelusetelin sivuilta www.palveluseteli.fi/fi/palveluseteli.

 

Tornion kaupungissa palveluseteli on käytössä myös seuraavissa palveluissa:

  • diabeetikot
  • dialyysihoito
  • henkilökohtainen apu
  • kotihoito
  • omaishoito
  • ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Linkkejä palvelusetelistä ja sähköiset lomakkeet

 

 

 

Keneen ottaa yhteyttä?

Diabeetikot: diabeteshoitajat, puh. 040 480 4877 tai 040 647 7551

Dialyysihoito: Johtava lääkäri, puh. 040 524 3185

Henkilökohtainen apu: Sosiaalityöntekijä Liisa Kalliainen, puh. 016 432 11 (ma-pe klo 9-10)

Kotihoito: Osastonhoitaja Teija Rousu, puh. 050 341 9545 (ma-pe klo 8-10)

Omaishoito: Palveluneuvoja Anne-Maarit Mörsäri, puh. 040 751 1841 (ma-pe klo 8-15)

Ympärivuorokautinen palveluasuminen: Johtava hoitaja Maarit Alalahti, puh. 040 732 2802

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut: Johtava hoitaja Maarit Alalahti, puh. 040 732 2802 

 


 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio  


 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä