Perämeren jätelautakunta 2017–2021


Tornion, Kemin, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta, joka huolehtii jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Lautakunnassa on kaksi jäsentä jokaisesta alueen kunnasta. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen, jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen, jätteenkuljetusrekisterin pitäminen, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen määrääminen ja jätemaksujen ulosottoon laittaminen.

Postiosoite:
Tornion kaupunki
Perämeren jätelautakunta
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Ajankohtaisia asioita

9.1.2017 voimaan tullut jätetaksa (Huom. Uudessa jätetaksassa on poistettu perusmaksun vapautuksen ehtona toisen asunnon osalta ollut vaatimus enimmäiskerrosalasta.)

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.4.2016 alkaen.

Lomake perusmaksun kohtuullistamisen hakemiseksi

Lomakkeet tietojen korjaamiseksi jätelautakunnan asiakasrekisteriin:

Omakotitalot, loma-asunnot, yms. (netissä täytettävä lomake)

Omakotitalot, loma-asunnot, yms. (word)

Taloyhtiöt (netissä täytettävä lomake)

Taloyhtiöt (word)

 

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 26.11.2016 hyväksynyt jätetaksan, joka on tullut voimaan 9.1.2017. Se löytyy Asetuskokoelma-sivulta kohdasta "Perämeren jätelautakunnan jätetaksa".

 

Lomake: KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTOTILANTEEN ILMOITTAMINEN (tällä lomakkeella voit ilmoittaa myös kompostoinnista ja yhteisestä jäteastiasta naapurin kanssa)

Jätehuoltoviranomaisen jätelain mukaisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpidossa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kiinteistöjen omistajista. Tiedoissa on ollut paljon virheitä. Lisätietoa asiasta löytyy alla olevasta linkistä.

Omien tietojen tarkastaminen väestötietojärjestelmästä

 

Jätelautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Lautakunta huolehtii toimialueellaan kunnalle kuuluvista jätelain (JL 646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä, esimerkiksi seuraavista:

  • päätökset mihin keräyspaikkaan jätteet on vietävä (JL 41, 42 §),
  • päätökset jätteenkuljetuksesta (JL 35-38, 41 §)
  • päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä (JL 91 §), jätehuoltomääräysten (29 §) mukaan myös päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista. (Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu kuitenkin ympäristönsuojeluviranomaisille (JL 24 §).)
  • päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä (JL 79 §),
  • päätökset jätemaksun määräämisestä (JL 81 §) ja maksuunpanosta,
  • päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista (JL 82 §),
  • päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta (JL 83 §),
  • päättää tietojen antamisesta omalta osaltaan jätesuunnitelman laadintaa varten (JL 89 §).

Lautakunta avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä jätelain mukaisessa neuvonnassa.

Lautakunnan tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä (JL 39, 143 §), jota ylläpidetään Perämeren Jätehuolto Oy:ssä. Lautakunnalla on oikeus saada jätelain 122.3 §:ssä tarkoitettua tietoa.

Lautakunta voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Mikäli lainsäädäntöä muutetaan yllämainituilta osin, lautakunta hoitaa tässä mainitut tehtävät mahdollisen uuden lain mukaisesti.

 

 

Jätelautakunnan kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Perämeren jätelautakunta kokoontuu tarvittaessa (noin 4-6 kertaa vuodessa). Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kirjaamoissa 4. päivänä kokouksesta. Mikäli tämä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävänä kirjaamoissa virastoaikana.


Jätelautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Risto Välimaa
Varapuheenjohtaja Jaakko Alamommo


 

Keminmaa


Teemu Alatalo

teemu.alatalo(at)tornio.fi
040 501 2522

 

 
Eija Nieminen

eija.nieminen(at)keminmaa.fi
050 350 4275

 
 

Ylitornio


Martti Koivuranta

martti.koivuranta(at)sonera.inet.fi

 

 


Markku Montell 

markku.montell(at)ylitornio.fi
040 738 7472

 
 

Tornio

 

Toni Keränen

toni.keranen(at)tornio.fi
040 0853 483

 

 
 


Risto Välimaa

risto.valimaa(at)tornio.fi
040 765 3404
 

 
 

Tervola


Juha Laine
laineenpoika(at)gmail.com
044 291 7966
 

 


Nina Maikkula


 
 

KemiJaakko Alamommo
jaakko.alamommo(at)kemi.fi
0400 696 934

 
 

Aili Virtala


 Varajäsenet

 

Jäsen

Varajäsen

Risto Välimaa Jari Ponkala
Toni Keränen Aino Hyöppinen
Teemu Alatalo Aila Kuha
Eija Nieminen Timo Kallio
Juha Laine Jukka Pekka Köngäs
Nina Maikkula Maija-Liisa Ekorre
Martti Koivuranta Lasse Kreivi
Markku Montell Regina Savolainen
Jaakko Alamommo Maria Viinikka
Aili Virtala Ensio MoisanenJätelautakunnan sihteeri
Minna Karhunen
Puh. 050 566 4195
sähköposti jatelautakunta(at)tornio.fiEdellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä