Perämeren jätelautakunta 2013 - 2016Tornion, Kemin, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta, joka huolehtii jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. Lautakunnassa on kaksi jäsentä jokaisesta alueen kunnasta. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen, jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen, jätteenkuljetusrekisterin pitäminen, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen määrääminen ja jätemaksujen ulosottoon laittaminen.

Postiosoite:
Tornion kaupunki
Perämeren jätelautakunta
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Ajankohtaisia asioita

Kuulutus jätetaksan muuttamisesta

Ote päätöksestä koskien jätetaksan muuttamista

9.1.2017 voimaan tullut jätetaksa

Huom. Uudessa jätetaksassa on poistettu perusmaksun vapautuksen ehtona toisen asunnon osalta ollut vaatimus enimmäiskerrosalasta.

 

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.4.2016 alkaen.

 

Jätetaksa, joka on tullut voimaan 1.4.2016. Lisätietoa jätetaksasta ja perusmaksusta 

Lomake perusmaksun kohtuullistamisen hakemiseksi

 

Lomakkeet tietojen korjaamiseksi jätelautakunnan asiakasrekisteriin:

Omakotitalot, loma-asunnot, yms. (netissä täytettävä lomake)

Omakotitalot, loma-asunnot, yms. (word)

Taloyhtiöt (netissä täytettävä lomake)

Taloyhtiöt (word)

 

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 26.1.2016 hyväksynyt jätetaksan, joka on tullut voimaan 1.4.2016. Se löytyy Asetuskokoelma-sivulta kohdasta "Perämeren jätelautakunnan jätetaksa".

 

Lomake: KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTOTILANTEEN ILMOITTAMINEN (tällä lomakkeella voit ilmoittaa myös kompostoinnista ja yhteisestä jäteastiasta naapurin kanssa)

Jätehuoltoviranomaisen jätelain mukaisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpidossa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kiinteistöjen omistajista. Tiedoissa on ollut paljon virheitä. Lisätietoa asiasta löytyy alla olevasta linkistä.

Omien tietojen tarkastaminen väestötietojärjestelmästä

 

Jätelautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Lautakunta huolehtii toimialueellaan kunnalle kuuluvista jätelain (JL 646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä, esimerkiksi seuraavista:

  • päätökset mihin keräyspaikkaan jätteet on vietävä (JL 41, 42 §),
  • päätökset jätteenkuljetuksesta (JL 35-38, 41 §)
  • päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä (JL 91 §), jätehuoltomääräysten (29 §) mukaan myös päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista. (Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu kuitenkin ympäristönsuojeluviranomaisille (JL 24 §).)
  • päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä (JL 79 §),
  • päätökset jätemaksun määräämisestä (JL 81 §) ja maksuunpanosta,
  • päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista (JL 82 §),
  • päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta (JL 83 §),
  • päättää tietojen antamisesta omalta osaltaan jätesuunnitelman laadintaa varten (JL 89 §).

Lautakunta avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä jätelain mukaisessa neuvonnassa.

Lautakunnan tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä (JL 39, 143 §), jota ylläpidetään Perämeren Jätehuolto Oy:ssä. Lautakunnalla on oikeus saada jätelain 122.3 §:ssä tarkoitettua tietoa.

Lautakunta voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Mikäli lainsäädäntöä muutetaan yllämainituilta osin, lautakunta hoitaa tässä mainitut tehtävät mahdollisen uuden lain mukaisesti.

 

 

Jätelautakunnan kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Perämeren jätelautakunta kokoontuu tarvittaessa (noin 4-6 kertaa vuodessa). Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kirjaamoissa 4. päivänä kokouksesta. Mikäli tämä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja on nähtävänä kirjaamoissa virastoaikana.


Jätelautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Reino Ylikitti
Varapuheenjohtaja Jaakko Alamommo


 

Keminmaa


Jouni Hast
jouni.hast(at)pp.inet.fi
040 523 4799

 
 
Eija Nieminen
22.10.2013-

 
 

Ylitornio


Kalevi Mäki
tvseppa(at)gmail.com
0400 758 272

 

Reeta Laitinen
22.10.2013-

 
 

Tornio

 

Toni Keränen (VAS sit) 20.6.2016 -

tonik.keranen(at)gmail.com
0400 853 483

 

   

 

 

Annikki Dunder - 20.6.2016

 
 

Reino Ylikitti
reino.ylikitti(at)pp1.inet.fi
0400 707 985
 
 

Tervola


Juha Laine
laineenpoika(at)gmail.com
044 291 7966

 

Maija-Liisa Ekorre
 28.3.2014-

 
 

KemiJaakko Alamommo

 Aili Virtala


 Varajäsenet

 

Jäsen

Varajäsen

Reino Ylikitti Arto Liikamaa
Toni Keränen Helena Kristo
Jouni Hast Timo Rimpisalo
Eija Nieminen Pentti Halonen
Juha Laine Pirjo Hietala
Maija-Liisa Ekorre Alpo Kyngäs 
Kalevi Mäki Martti Koivuranta
Reeta Laitinen Vuokko Vakkuri
Jaakko Alamommo Ulla Miettunen
Aili Virtala Mikko EkorreJätelautakunnan sihteeri
Minna Karhunen
Puh. 050 566 4195
sähköposti jatelautakunta(at)tornio.fiEdellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä