Ikäihmisten palvelut

 


Tornion kaupungin Ikääntymispoliittinen
strategia (pdf): Tornio - ikäihmisille hyvä paikka, elää, asua ja osallistua

Termi "ikääntyminen, (eng. ageing) " Yleinen suomalainen ontologia YSO

Kutsuohjattu palveluliikenneTorniossa Palveluliikenne on tarkoitettu niille Torniolaisille, joilla on vaikeuksia kulkea joukkoliikenteessä tai jotka ovat joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella. Pienet reitti- ja aikataulupoikkeamat ovat mahdollisia.
Tilaa kyyti edellisellä käyntikerralla tai edellisenä päivänä. Aikataulu voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

IKÄEHYT-hanke

 


Ikätupa: Ikäihmisille tietoa, palveluja ja toimintaa

 


Keväällä 2011 käynnistyneen IKÄEHYT-hankkeen tavoitteena on lappilaisten ikäihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen kehittämällä heille suunnattuja palvelumalleja ja työmenetelmiä. Hanke on tuottanut palveluneuvontaa tukevan kotisivuston IKÄTUPA .

 


Sosiaali- ja terveyspalvelut 2013 esite (pdf)
 

 

Tornion virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen verkkoneuvonta
Kysy neuvoa arkielämän tilanteissa ja ongelmissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoasiointi
  • Päivähoito
  • Toimeentulotuki
  • Vanhus- ja kotihoitopalvelut
  • Lasten ja perheiden palvelut sekä elatusturva
  • Sosiaaliasiamiehen ja velkaneuvojan palvelut
  • A-klinikan palvelut

"Ikääntyminen" Suomi.fi palvelussa


Kela

 

Yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.Sanastoa Suomi.fi -palvelusta

Takaisin sivulle:

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys


 
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä