IKÄIHMISTEN PALVELUT -TIIMI

 

POTILASKOORDINAATTORI

Anu Harri-Tyni

- palveluasuntojen jonon hallinta

- hyvinvointia edistävät kotikäynnit

- palvelutarpeen kartoitukset

Puhelinaika tiistaina ja torstaina klo 8.00-10.00.

Puh. 040 547 2483.

 

VANHUSPALVELUNEUVOJA 

Anne-Maarit Mörsäri

- ikäihmisten palveluneuvonta

- omaishoidontuki

- päiväkeskuspalvelu

- hyvinvointia edistävät kotikäynnit

- intervallit

Palveluneuvoja on tavattavissa toimistolla ma-pe klo 8.00-10.00. Käynti toimistolle työterveyssisäänkäynnistä.

Yhteystiedot

Puh. 040 751 1841

Tornion terveyskeskus, 3 kerros

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

 

KOTIHOIDON OHJAAJA

Armi Koskenranta

- palvelutarpeen kartoitukset

- ikäihmisten palveluneuvoja

 

MUISTIHOITAJA 

Raili Perkaus

- muistin ja toimintakyvyn kartoitus ja testit

- vastasairastuneen hoidon seuranta

- muistisairaiden ja omaisten/läheisten ohjaus ja neuvonta, esitieto

Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.

Puh. 0400 162 187.

 

Ikäihmisille tarjottavat palvelut:


Tornion kaupungin Ikääntymispoliittinen
strategia (pdf): Tornio - ikäihmisille hyvä paikka, elää, asua ja osallistua

Termi "ikääntyminen, (eng. ageing) " Yleinen suomalainen ontologia YSO

 

 

Kutsuohjattu palveluliikenneTorniossa Palveluliikenne on tarkoitettu niille Torniolaisille, joilla on vaikeuksia kulkea joukkoliikenteessä tai jotka ovat joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella. Pienet reitti- ja aikataulupoikkeamat ovat mahdollisia.
Tilaa kyyti edellisellä käyntikerralla tai edellisenä päivänä. Aikataulu voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

IKÄEHYT-hanke

 


Ikätupa: Ikäihmisille tietoa, palveluja ja toimintaa

 


Keväällä 2011 käynnistyneen IKÄEHYT-hankkeen tavoitteena on lappilaisten ikäihmisten hyvinvoinnin, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen kehittämällä heille suunnattuja palvelumalleja ja työmenetelmiä. Hanke on tuottanut palveluneuvontaa tukevan kotisivuston IKÄTUPA .

 


Sosiaali- ja terveyspalvelut 2013 esite (pdf)
 

 

Tornion virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen verkkoneuvonta
Kysy neuvoa arkielämän tilanteissa ja ongelmissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoasiointi
  • Päivähoito
  • Toimeentulotuki
  • Vanhus- ja kotihoitopalvelut
  • Lasten ja perheiden palvelut sekä elatusturva
  • Sosiaaliasiamiehen ja velkaneuvojan palvelut
  • A-klinikan palvelut

"Ikääntyminen" Suomi.fi palvelussa


Kela

 

Yhdenvertaisuus.fi

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.


Suomi.fi

Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä! Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset myös viittomakielellä.

Sanastoa Suomi.fi -palvelusta

Takaisin sivulle:

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys


 
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä