Voit ottaa kantaa kaupunkistrategian valmisteluun syksyn aikana esimerkiksi vastaamalla kyselyyn otakantaa.fi-palvelussa. Kysely on avoinna 5. marraskuuta saakka.

 

Tornion uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnissä

 

Tornion uutta strategiaa laaditaan syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Uusi strategia ulottuu vuoteen 2021 asti. Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, ja myös talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Nykyinen Tornion kaupunkistrategia 2014–2017 on voimassa vuoden 2017 loppuun. Sen keskipisteessä ovat olleet kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen vahvistaminen, viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön rakentaminen sekä kilpailukykyisen elinkeinoympäristön kehittäminen. Tärkeitä tavoitteita ovat olleet myös kestävä kuntatalous, kannustava johtaminen ja päätöksenteko sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kaupunkistrategian uudistamistyö alkoi keväällä 2017

Strategian uudistamiseen tähtäävä pohjatyö aloitettiin keväällä 2017. Linjauksia uuteen strategiaan tehdään kesäkuussa 2017 toimintansa aloittaneen kaupunginvaltuuston johdolla. Tavoitteena on, että valtuusto voi hyväksyä uuden strategian huhtikuussa 2018.

Kevään 2017 aikana on muun muassa arvioitu strategian 2014–2017 toteutumista, tehty valtuustokauden 2013–2017 arviointikysely luottamushenkilöille sekä laadittu työohjelma strategian päivittämiseksi.

Kaupunginvaltuutetut arvioivat valtuustotyön onnistuneen hyvin valtuustokaudella 2013-2017. Valtuutetuille suunnattu kysely osoittaa, että valtuusto on onnistunut esimerkiksi taloudenpidossa. Valtuusto on kyselyn mukaan ollut keskusteleva ja yhteistyö hyvää. Toisaalta taas osa valtuutetuista on kokenut, että valtuusto olisi saanut ohjata päätöksentekoa enemmänkin ja että valtuutettujen perehtyminen asioihin ei ole aina ollut riittävää. Voit lukea lisää kyselyn tuloksista tästä: Valtuustokauden 2013-–2017 arviointi (pdf)

Uuden strateagian valmisteluvaiheessa korostuvat muun muassa kuntalaisten vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollisuudet. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys Tornion kaupungin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Valmistelu etenee vaiheittain syksyn ja kevään aikana: Tornion kaupunkistrategian uudistaminen, työohjelma (pdf)

Strategian pohja-aineistona käytetään myös erilaisia toimintaympäristöanalyyseja ja tilastoja, ARTTU2 -tutkimusohjelman aineistoja sekä USO4 -verkoston aineistoja. 

Lue lisää

ARTTU2 -hanke
USO4 -verkosto

 

 


Kuinka voin osallistua strategian valmisteluun?

Uuden strategian valmisteluun voivat osallistua kaikki kuntalaiset. Strategiaprosessin etenemisestä kerrotaan tällä sivulla (www.tornio.fi/kehittamispalvelut) Löydät sivulta kaiken valmisteluun liittyvän materiaalin sekä kaikille avointen tilaisuuksien aikataulut.

Voit ottaa kantaa strategian valmisteluun esimerkiksi syksyn 2017 aikana järjestettävissä, kaikille avoimissa keskustelutilaisuuksissa.

Ota kantaa -kysely

Voit vastata kaupunkia ja sen tulevaisuutta koskevaan kyselyyn sähköisesti osoitteessa www.otakantaa.fi. Kysely on avattu 9. lokakuuta. Vastausaikaa on sunnuntaihin 5. marraskuuta saakka.

 


Lisätietoja

Sampo Kangastalo
Kehitysjohtaja, Tornion kaupunki
puh. 040 764 0559
sampo.kangastalo(at)tornio.fi

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä