Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

 

Talousvesi

 

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä.

 

Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos. Kunnan terveydensuojeluviranomainen laatii yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa säännöllistä valvontaa varten laitoskohtaisen valvontatutkimusohjelman, jota tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.Terveystarkastajat valvovat talousveden laatua säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.

 

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

 

 

Tornion kaupungin alueella talousveden jakelusta vastaa Tornion Vesi Oy. Lisäksi Torniossa on neljä vesiosuuskuntaa. Vesi on pohjavettä.

 

Keminmaan kunnan alueella talousveden jakelusta vastaa Keminmaan Vesi Oy. Lisäksi Keminmaassa on yksi vesiosuuskunta. Vesi on pohjavettä.

 

Tervolan kunnan alueella talousveden jakelusta vastaa Tervolan Vesi Oy. Lisäksi Tervolassa on kuusi vesiosuuskuntaa. Vesi on pohjavettä.

 

Kemin kaupungin alueella talousveden jakelusta vastaa Kemin Vesi Oy.  Vesi on pohjavettä.

 

Simon kunnan alueella talousveden jakelusta vastaa Simon Vesihuolto Oy.  Vesi on pohjavettä.

 

 

Tietoa talousvedestä löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.

 

Hyvä kaivo -esite 

Rengaskaivon rakentaminen

Kaivoveden analyysitulkki on hyvä apuvälinen kaivoveden laadun arvioimiseen.

 

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 - 2019Ympäristöterveysvalvonnan etusivulle

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä