Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

Terveydensuojelu


Terveydensuojelulain (763/1994)  ja -asetuksen (1280/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, mikäli kyseessä on terveydensuojelulain 13 §:n mukainen toiminta. Toiminnahrjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava terveystarkastajalle.

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2019

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista

1) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006)  tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta

2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta

3) päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta

4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä muun vastaanottokeskuksen käyttöönotosta

5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

 

 

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttumisesta tai toimijan vaihtumisesta. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

 

Ks. Terveydensuojeluasetus 1280/1994 2 luku 4 § ja STM:n asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003.

 

Ilmoitus huoneiston perustamisesta, käyttöönotosta tai muutoksesta (koulu, oppilaitos, päiväkoti, vanhainkoti tai lastenkoti)

Ilmoitus huoneiston perustamisesta, käyttöönotosta tai muutoksesta (kauneushoitola, tatuointi yms.)

Ilmoitus terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaisesta huoneistosta

Ilmoitus liikuntatilasta ja kuntosalista

Ilmoitus majoitustilan perustamisesta

 

 

Lintujen ruokkiminen

Lintujen ruokkiminen on tarpeellista vain talviaikoina, kun maa on jäässä ja lumen peittämä. Lintujen ruokinnassa on tärkeintä, että kerran aloitettu ruokinta jatkuu katkeamattomana kevääseen saakka. Jos ruokinta lopetetaan kesken talven, linnut eivät kykene löytämään uutta ruokintapaikkaa. Talviruokinta-aika on yleensä lokakuun alusta huhtikuun loppuun.

 

Lintujen ruokkiminen

 Ympäristöterveysvalvonnan etusivulle

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä