Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

  (Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat)

 

Terveellinen elinympäristö kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein.  Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien terveydensuojeluviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto.

 

Ympäristöterveysvalvontaan sisältyy elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot, talous- ja uimavedet, asunnot ja yleiset tilat, yleiset alueet, leirintäalueet sekä tupakka- ja nikotiiniasiat.

 

Valvonnan lisäksi ympäristöterveysvalvonta käsittelee seuraavia lupa- ja ilmoitusasioita:

 • elintarvikehuoneistot 
 • huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneistot
 • koulut ja oppilaitokset
 • päivä-, lasten- ja vanhainkodit ja vastaavat
 • parturit, kampaamot, kauneushoitojat ja muut ihon käsittelyyn tarkoitetut huoneistot esimerkiksi tatuointi- ja solariumtilat
 • kuntosalit ja liikuntatilat
 • asemakaava-alueelle sijoitettavat eläintenpitoon tarkoitetut aitaukset ja rakennukset
 • talousvettä toimittavat laitokset
 • uimarannat, uimahallit ja kylpylät
 • asuinalueelle sijoitettavat työtilat, joista voi aiheutua terveyshaittaa
 • leirintäalueet
 • tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynti
 • hautausmaat ja hautapaikat


Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2019, yleinen osa 

Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma vuosille 2015 - 2019 

Terveydensuojelun näytteenottosuunnitelma vuosille 2015 - 2019

Lounasruokapaikkojen pintapuhtausprojekti 2015Hakemus- ja ilmoituslomakkeet

 


TERVEYSTARKASTAJAT, TEHTÄVÄJAKO JA YHTEYSTIEDOT

 

Terveystarkastajat ovat parhaiten tavoitettavissa klo 8-9. Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@tornio.fi

Terveystarkastajat hoitavat ensisijaisesti toimipisteensä kuntaa koskevia ympäristöterveysvalvonnan tehtäviä.

 

Tarja Pesonen, johtava terveystarkastaja p. 040 568 1694, Valtakatu 26, 94100 KEMI

Kemi ja Simo: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta

Kemi ja Simo: Elintarvike-, huvi- ja kokoontumishuoneistot, oppilaitokset, päivä-, lasten-, vanhain- ja palvelukodit, majoitustilat, kauneushoitolat, parturit ja kampaamot, uimarannat, leirintäalueet, tupakkatuotteiden myynnin valvonta, nikotiinivalmisteiden luvat ja valvonta 

Kemi: asunnontarkastukset

 

Hanna Niemelä p. 040 827 7428, Valtakatu 26, 94100 KEMI

Kemi ja Simo: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
Kemi ja Simo: Elintarvikehuoneistot, tupakkatuotteiden myynnin valvonta, nikotiinivalmisteiden luvat ja valvonta 

 

Tarja Rosenqvist p. 0400 696 516, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO

Tornio: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
Elintarvike-, huvi- ja kokoontumishuoneistot, oppilaitokset, päivä-, lasten-, vanhain- ja palvelukodit, majoitustilat, kauneushoitolat, parturit ja kampaamot, uimarannat, tupakkatuotteiden myynnin valvonta, nikotiinivalmisteiden luvat ja valvonta

Tornio: asunnontarkastukset

 

Eija Jokinen p. 0400 363 790, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO

Tornio: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
Elintarvike-, huvi- ja kokoontumishuoneistot, oppilaitokset, päivä-, lasten-, vanhain- ja palvelukodit, majoitustilat, kauneushoitolat, parturit ja kampaamot, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden luvat ja valvonta
Keminmaa ja Tornio: suurten vesilaitosten ja vesien sekä uima-altaiden ja -allasvesien valvonta

 

Mari Tervo p. 0400 698 437, Kunnantie 3, 94400 KEMINMAA

Kemi: elintarvikevalvonta

 

Sirkka Hoppari p. 040 767 9276, Kunnantie 3, 94400 KEMINMAA 

Keminmaa ja Kaakamo: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
Elintarvike-, huvi- ja kokoontumishuoneistot, oppilaitokset, päivä-, lasten-, vanhain- ja palvelukodit, majoitustilat, kauneushoitolat, parturit ja kampaamot, uimarannat, leirintäalueet, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden luvat ja valvonta
Tervola: leipomot ja niiden yhteydessä olevat ravintolat

 

Jukka Timonen p. 0400 466 703, Keskustie 81, 95300 TERVOLA 

Tervola: lupa- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
Elintarvike-, huvi- ja kokoontumishuoneistot, oppilaitokset, päivä-, lasten-, vanhain- ja palvelukodit, majoitustilat, kauneushoitolat, parturit ja kampaamot, uimarannat, leirintäalueet, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta. 
Tervola ja Keminmaa: asunnontarkastukset

Tervola: pienten ja keskisuurten vesilaitosten valvonta

 

 

Linkit

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

Oiva-sivusto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Säteilyturvakeskus (STUK)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 

Lapin aluehallintovirasto (AVI)

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL)

Lapin pelastuslaitos

 

Ohjeet ja lait

Tupakointi yleisötilaisuuksissa

Lintujen ruokkiminen

Elintarvikelaki

Terveydensuojelulaki

Tupakkalaki

Ulkoilulaki (leirintäalueet)

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä