Kotona asumista tukevat palvelut


 

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin, ja niiden tarkoituksena on tukea kotona asumista. Pääperiaatteena ja ensisijaisena vaihtoehtona on, että asiakas järjestää tukipalvelut itse omaisten tai muiden henkilöiden avustamana tai ostaa järjestöiltä/yksityiseltä sektorilta hyödyntämällä mm. kotitalousvähennystä ja Kelan hoitotukea.  

Tukipalvelujen myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin (haastattelu, RAI /RAVA -kokonaisarviointi, yksilöllinen harkinta). Tukipalvelua myönnettäessä arvioidaan palvelun mahdollinen kesto ja uuden arvion tarve. Palvelu voidaan myöntää määräaikaisena. Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen palvelupäätös ja palvelua myönnettäessä myös maksupäätös. Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat palvelumaksut.

Ateriapalvelu

Ateriapalveluilla tässä tarkoitetaan kotiin kuljetettavia aterioita tai mahdollisuutta ruokailla sovituissa palvelupisteissä.  Ateriapalvelun avulla tuetaan asiakkaan kotona asumista sekä monipuolista ja riittävää ravitsemusta. Ruokailumahdollisuus palvelupisteissä tukee asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sekä sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville, joiden sosiaaliset voimavarat, muisti, mieliala ja/tai fyysinen toimintakyky ovat heikentyneet ja/tai asiakkaille, joilla on todettu ali- tai virheravitsemusriski. Ateriapalvelu järjestetään kotiin kuljetettuna erikoisruokavaliot huomioiden. Eläkeläiset saavat ostaa kaupungintalon Kompassista ruokalippuja, jota vastaan he saavat hakea ruuat kouluilta kotiin tai ruokailla kouluilla.

 

Mikäli sinulle tulee kotiin ateriapalvelupaketti ja haluat perua sen, ota yhteys terveyskeskuksen keittiöön, Tuula Ylisirkka, Ruokapalveluesimies puh. 050 597 2039. Muussa tapauksessa maksat palvelusta.

Tiedustelut:

Potilaskoordinaattori, puh. 040 547 2483, ti ja to klo 8-10 

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15 

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 050 341 9545, ma-pe klo 8-10 

 

Kauppapalvelut

Kauppapalvelu turvaa asiakkaalle kotona asumisen tilanteessa, jossa hän alentuneen toimintakyvyn vuoksi ei itse kykene hoitamaan ruokaostoksiaan. Pääsääntöisesti kotihoito ei hoida kauppapalvelua. Asiakasta autetaan tarvittaessa palvelun järjestämisessä, ostoslistan laatimisessa ja tuotteiden vastaanottamisessa. Mikäli säännöllisen kotihoidon asiakas ei pysty kauppapalvelua millään tavalla hoitamaan, kunta järjestää palvelun asiakkaalle ja se sisältyy säännöllisen kotihoidon palveluun.

 

Kotihoidon asiakkaiden päivittäistavaroiden kotiinkuljetus hoidetaan K-kauppa Kirsikan ja kaupungin kuljetusliikenteen toteuttamana. Kauppapalvelu kuljetuksineen on maksullista. Asiakas on tiliasiakkaana K-kauppa Kirsikkaan. K-Kauppa Kirsikka, Holmantie 2, 95450 Tornio, puh. 016-441691

Kotihoidon hoitajat tai asiakas, toimita ostoslista kauppaan viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. Kauppias kerää ostokset ja kaupungin kuljetuspalvelu tuo ne kotiin sovittuina kuljetuspäivinä klo 10.30-13.00 välisenä aikana.

  

Tiedustelut:

Potilaskoordinaattori, puh. 040 547 2483, ti ja to klo 8-10

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 050 341 9545, ma-pe klo 8-10

 

Lääkkeenjako

Kotihoidon lääkkeenjako on siirretty apteekkien annosjakelun toteuttamaksi. Asiakas tekee yhdessä kotihoidon kanssa sopimuksen Alatornion apteekin kanssa koneellisesta lääkkeenjaosta. Kotihoidon tiimit toimittavat viikoittain lääkkeet säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille. Kaupunki maksaa vain niiden asiakkaiden lääkejakelun, joiden lääkehoidon toteuttaminen on kotisairaanhoidon tehtävänä eikä asiakas siitä muutoin selviä. Annosjakelun tarve merkitään aina asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan aikana 15 min. Asiakkaat, jotka eivät kuulu kotisairaanhoidon annosjakeluasiakkaisiin voivat hankkia annosjakelun itse.

Lääkejakelun yhteyshenkilöt:

Alatornion apteekki, puh. 016-480 560, ma-pe klo 8.30-18.00

Tornion apteekki, puh.016-480 014, ma-pe klo 9.00-19.00

Potilaskoordinaattori, puh. 040 547 2483, ti ja to klo 8-10

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 050 341 9545, ma-pe klo 8-10

 

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelussa noudatetaan Tornion sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä kriteereitä hoitoväline- ja hoitotarvikejakelusta.

Yhteystiedot:

  • jakeluaika keskiviikkoisin klo 12-15
  • puhelinaika torstaisin klo 9-11, puh. 040 513 9175
  • diabeetikoiden hoitotarvikejakelu tiistaisin klo 8-17, puh. 040 480 4877
  • hoitotarvikejakelu sijaitsee Terveyskeskuksessa osoitteessa Sairaalakatu 1

 

Turvapalvelu

Turvapalvelun tavoitteena on turvallisen kotona asumisen varmistaminen ja nopea avun järjestyminen turvahälytyksen jälkeen ympäri vuorokauden. Turvapalvelu tarkoittaa turvapuhelinta ja turvaranneketta sekä turvapuhelimen lisälaitteita jolla asiakas voi omassa kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilastaan johtuen.

Turvapuhelin on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on liikkumisessa ongelmia tai hänen sairautensa voi vaikeuttaa avun saamista tavallisella puhelimella.

Turvapuhelimella saa yhteyden hätäkeskukseen tai omaiseen rannekkeen nappia painamalla. Turvapuhelin on järjestetty Stella Oy:n kautta, josta peritään kuukausimaksu. Turvapuhelin tarvitsee puhelinliittymän. Turvapuhelin myönnetään hakemuksella.

 

Hakemukset:

Potilaskoordinaattori, puh. 040 547 2483, ti ja to klo 8-10

Palveluneuvonta, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 050 341 9545, ma-pe klo 8-10

 

Vaatehuolto

Palvelua järjestetään kotihoidossa vain erityisen painavista syistä (asiakkaalla ei ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia eikä mahdollisuutta käyttää liikepesuloiden palvelua).

Vaatehuoltoon sisältyy pyykin kuljetus ja pyykin pesu. Vaatehuoltopalvelu on tarkoitettu eläkeläisille, joiden toimintakyky on alentunut. Hinta määräytyy voimassa olevien maksujen mukaisesti.

 

Tiedustelut: 

Palveluneuvonta, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

Potilaskoordinaattori, puh. 040 547 2483, ti ja to klo 8-10

 

Kylpypalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakas, joka tarvitsee kylpypalvelua ja se voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, saa palvelun osana säännöllistä kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon ja päivätoiminnan asiakkaille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, järjestetään palvelu tarvittaessa erikseen määritellyissä tiloissa.

Mikäli asiakkaan ainoa palvelun tarve on kylpypalvelu, on hänen järjestettävä se itse joko omaisten tai yksityisen (Kelan hoitotuki, kotitalousvähennys) palveluntuottajan toimesta. Poikkeustapauksissa (esim. ei yksityisiä palveluntuottajia, omaisilla ei mahdollisuutta auttaa) voidaan kylpypalvelu myöntää ainoana tukipalveluna.

 

Seniorikuntosali

Tornio järjestää seniorikuntosalitoimintaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Seniorikuntosali on tarkoitettu torniolaisille, jotka ovat riskirajoilla kotona selviytymisen kanssa ja joille tämän tyyppisestä toiminnasta arvioidaan olevan apua arkielämässä (esim. fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, yksinäisyys, masennus).

Ennaltaehkäisevää gerontologista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna Tornion Sairaskotisäätiöltä. Seniorikuntosaliin hakeudutaan vanhuspalveluneuvojan kautta.

Yhteyshenkilö

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

 

Palveluliikenne

Kutsuohjattu palveluliikenne on tarkoitettu niille kuntalaisille, joilla on vaikeuksia kulkea joukkoliikenteessä tai jotka ovat joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella.

Pienet reitti- ja aikataulupoikkeamat ovat mahdollisia.

Kyyti tilataan suoraan kuljettajalta. Tilaa kyyti edellisellä käyntikerralla tai edellisenä päivänä. Aikataulu voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

Palveluliikenteen hinnat

Matkan hinta/suunta

< 6km

3,30 €

< 12km

3,90 €

< 20 km

5,50 €

< 30 km

6,80 €

Kauppakassin hinta

< 9km 

3,60 €

< 16km

4,70€

< 25 km

6,10 €

> 30 km

7,40 €

Palveluliikenteestä tarkempaa tietoa antaa:

Vanhuspalveluneuvoja, puh. 040 751 1841, ma-pe klo 8-15

 

Sotainvalidien palvelut

Sotainvalideille, joilla invaliditeetti on vähintään 20 %, järjestetään maksuttomia kotihoito-, siivous- ja ateriapalveluita. Heillä on mahdollisuus maksutta ruokailla kaupungin osoittamissa ruokapaikoissa tai ateriat voidaan toimittaa myös kotiin, jos heillä on liikkumisessa ongelmia.

Yhteyshenkilö

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 050 341 9545, ma-pe klo 8-10

 

 


 

Vanhus- ja hoitopalvelut

Tornion pääterveysasema

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Toimisto on avoinna 8.00-11.30 ja 12.30-15.00. Toimistoon pääsee työterveysaseman sisäänkäynnistä.

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä