Työterveyshuolto


Yhteystiedot

Tornion terveyskeskus/Työterveyshuolto
Sairaalakatu 1
95400 Tornio
Puh. 050-597 1164
Fax. 016-431 431

 

Vastaanotto ma-pe klo 8.00-15.00.

Työterveyshoitajan aamuvastaanotto ma-pe klo 8.00-10.00, muulloin ajanvaraus.

Lääkärin vastaanotolle aina ajanvaraus Pirkko Kummulta, puh. 050-597 1164

 

Työterveysasemalla toimii neljä terveydenhoitajaa ja yksi fysioterapeutti:

th Sisko Halmkrona puh. 050-597 1167
th Anneli Hookana puh. 050-597 1169
th Piia Kumpula puh. 050-597 1168
th Mira Oinas-Mäenalanen puh. 050-597 1912
ft  Raimo Pietikäinen puh. 050-597 1907

 

Palvelut

  • Lakisääteinen työterveyshuolto
  • Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
  • Työpaikkaselvitykset (työolosuhteiden kartoitus, työhygieeniset mittaukset, toimenpide- ja parannusehdotukset ja tarv. seuranta)
  • Tietojen antaminen ja ohjaus
  • Ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvitykset
  • Terveystarkastukset
  • Työkykyä ylläpitävä toiminta
  • Lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut, laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • Painopistealueena on varhainen tuki ja työhyvinvoinnin edistäminen (AinoActive).

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen vaikuttamalla työympäristöön, työyhteisöön ja työpaikan ihmisiin.

Työterveysaseman toiminta-ajatuksena on työikäisen väestön terveyden edistäminen ja sairaanhoito, työstä aiheutuvien sairauksien ennaltaehkäisy antamalla asiantuntijapalveluita työn ja terveyden välisissä kysymyksissä. Toimintaa ohjaa hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTHK).

 

Sopimus työterveyshuoltopalveluista (Hakemus kohdasta Verkkoasiointi ja lomakkeet, Terveys)


LISÄTIETOA:


Ergonomia (Työterveyslaitoksen sivuille)

Lihasjännitys päänsärky

Matkailijan rokotukset

Asiaa alkoholista ja huumeista 

Henkinen hyvinvointi työpaikoilla (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työkuormitus (TTK, Työturvallisuuskeskuksen sivuille)

Masennuksen lääkehoito

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 

("Työsuojelupiiri luo edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille.")

Työterveyslaitos (Työterveyslaitoksen sivuilla käsitellään erityisesti työtapaturmia.)

Kemikaaliturvallisuus (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työsuojelu linkit

 

Takaisin sivulle:

Terveys

 

Päivitetty 21.12.2012

 

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä