Työterveyshuolto


Ajanvarausnumero 016 432 871 takaisinsoittoautomaatti klo 8-13

Vastaanotolle tullaan aina varatulla ajalla, myös työterveyshoitajan sairasvastaanotolle.

Työterveyshuolto on avoinna ma - pe klo 8.00-15.00.

Henkilökunta

vs.vastaava työterveyshoitaja Marika Hookana puh. 050 597 1167

työterveyshoitaja Piia Kumpula puh. 050 597 1168

terveydenhoitaja Sari Vähä puh. 050 597 1169

terveydenhoitaja Elisa Pietikäinen puh. 050 597 1912

työfysioterapeutti Raimo Pietikäinen puh. 050 597 1907

osastosihteeri Pirkko Kummu puh. 016 432 871

työterveyslääkärit Jan-Erik Wiens, Eila Ruotsalainen ja Joni Saarela

Työterveyshoitajien puhelinaika on 12-12.30

Kaikki reseptit kirjoitetaan/uusitaan sähköisenä. Reseptin uusimisaika on 2-3 työpäivää. 

 

Yhteystiedot

Tornion terveyskeskus/Työterveyshuolto 1.kerros
Sairaalakatu 1
95400 Tornio
Puh. 016 432 871 (takaisinsoittoautomaatti)
Fax. 016 431 431

 

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen vaikuttamalla työympäristöön, työyhteisöön ja työpaikan ihmisiin.

Työterveysaseman toiminta-ajatuksena on työikäisen väestön terveyden edistäminen ja sairaanhoito, työstä aiheutuvien sairauksien ennaltaehkäisy antamalla asiantuntijapalveluita työn ja terveyden välisissä kysymyksissä. Toimintaa ohjaa hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTHK).

Palvelut

  • Lakisääteinen työterveyshuolto
  • Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
  • Työpaikkaselvitykset (työolosuhteiden kartoitus, työhygieeniset mittaukset, toimenpide- ja parannusehdotukset ja tarv. seuranta)
  • Tietojen antaminen ja ohjaus
  • Ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvitykset
  • Terveystarkastukset
  • Työkykyä ylläpitävä toiminta
  • Lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut, laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • Painopistealueena on varhainen tuki ja työhyvinvoinnin edistäminen.

  

Sopimus työterveyshuoltopalveluista (Hakemus kohdasta Verkkoasiointi ja lomakkeet, Terveys)


LISÄTIETOA:

Ergonomia (Työterveyslaitoksen sivuille)

Lihasjännitys päänsärky

Matkailijan rokotukset

Asiaa alkoholista ja huumeista 

Henkinen hyvinvointi työpaikoilla (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työkuormitus (TTK, Työturvallisuuskeskuksen sivuille)

Masennuksen lääkehoito

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 

("Työsuojelupiiri luo edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille.")

Työterveyslaitos (Työterveyslaitoksen sivuilla käsitellään erityisesti työtapaturmia.)

Kemikaaliturvallisuus (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työsuojelu linkit

 

Takaisin sivulle:

Terveys

 

 

 

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä