Työterveyshuolto


 

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen vaikuttamalla työympäristöön, työyhteisöön ja työpaikan ihmisiin.

Työterveysaseman toiminta-ajatuksena on työikäisen väestön terveyden edistäminen ja sairaanhoito, työstä aiheutuvien sairauksien ennaltaehkäisy antamalla asiantuntijapalveluita työn ja terveyden välisissä kysymyksissä. Toimintaa ohjaa hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTHK).

Palvelut

  • Lakisääteinen työterveyshuolto
  • Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
  • Työpaikkaselvitykset (työolosuhteiden kartoitus, työhygieeniset mittaukset, toimenpide- ja parannusehdotukset ja tarv. seuranta)
  • Tietojen antaminen ja ohjaus
  • Ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvitykset
  • Terveystarkastukset
  • Työkykyä ylläpitävä toiminta
  • Lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut, laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • Painopistealueena on varhainen tuki ja työhyvinvoinnin edistäminen (AinoActive).

Työterveyden vastaanotto on avoinna ma - pe klo 8.00-15.00.

Työterveyshoitajan vastaanotto ma - pe klo 8.00-10.00 sekä 14.00-14.30, muulloin ajanvaraus.

Lääkärille ajanvaraus

Lääkärin vastaanotolle aina ajanvaraus Pirkko Kummulta, puh. 050 597 1164 ma-pe klo 8.00-15.00

Henkilökunta

Työterveysasemalla toimii neljä terveydenhoitajaa ja yksi fysioterapeutti:

th Minna Flygare puh. 050 597 1169

th Marika Hookana puh. 050 597 1167

th Piia Kumpula puh. 050 597 1168
th Mira Oinas-Mäenalanen puh. 050 597 1912
ft  Raimo Pietikäinen puh. 050 597 1907

 

Yhteystiedot

Tornion terveyskeskus/Työterveyshuolto 1.kerros
Sairaalakatu 1
95400 Tornio
Puh. 050-597 1164
Fax. 016-431 431

  

Sopimus työterveyshuoltopalveluista (Hakemus kohdasta Verkkoasiointi ja lomakkeet, Terveys)


LISÄTIETOA:

Ergonomia (Työterveyslaitoksen sivuille)

Lihasjännitys päänsärky

Matkailijan rokotukset

Asiaa alkoholista ja huumeista 

Henkinen hyvinvointi työpaikoilla (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työkuormitus (TTK, Työturvallisuuskeskuksen sivuille)

Masennuksen lääkehoito

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 

("Työsuojelupiiri luo edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille.")

Työterveyslaitos (Työterveyslaitoksen sivuilla käsitellään erityisesti työtapaturmia.)

Kemikaaliturvallisuus (Työterveyslaitoksen sivuille)

Työsuojelu linkit

 

Takaisin sivulle:

Terveys

 

 

 

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä