Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

Uimarannat

Terveystarkastajat valvovat uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita.

Uimarantojen valvontaan kuuluu veden laadun tarkkailu ja uimarannan yleisen kunnon tarkkailu. Jos rannalla havaitaan jotain terveydelle haitallista kuten sinilevää, uimareita varoitetaan terveyshaitasta. Uimavesistä selvitetään mikrobiologinen laatu. Uimarantojen veden laadusta tiedotetaan uimakauden aikana uimarannoilla sekä näillä nettisivuilla.

Uimakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin yleisillä uimarannoilla käy huomattava määrä uimareita. Se määritelty lainsäädännössä siten, että suurimmassa osassa Suomea uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8. Lapin läänissä sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa uimakausi on määritelty 25.6.-15.8. väliseksi ajaksi.

 

EU-uimarannat

EU-uimarantojen veden laadun seuranta perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikainen seuranta perustuu neljän viimeisimmän uimakauden aikana uimavedestä havaittuihin suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin pitoisuuksiin. Näiden tulosten perusteella terveydensuojeluviranomainen luokittelee kunkin uimaveden erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Periaatteena on, että mitä suurempia mikrobipitoisuudet ovat ja mitä suurempi on mikrobipitoisuuksien vaihtelu, sitä huonompaan luokkaan uimavesi luokittuu.

 

Torniossa on kaksi EU-rantaa, joille on laadittu uimavesiprofiilit. Uimavesiprofiilien laatiminen perustuu uimavesidirektiiviin (2006/7/EY) ja sen pohjalta laadittuun Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (177/2008). EU-uimarannoiksi lasketaan yleiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvät uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Uimavesiprofiiliin on kerätty tietoa uimarannasta, uimaveden laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Uimavesiprofiilin tarkoituksena on antaa uimarannan käyttäjille tietoa uimaveden laadusta sekä auttaa uimarannan omistajaa sekä viranomaisia uimaveden laadun hallinnassa.

 

Uimavesiä tutkitaan ja tarkkaillaan uimakauden ajan seuraavilla uimarannoilla:

 Kivirannan uimaranta

Tornio

EU-uimarannat
(tutkitaan kolme kertaa kesässä)

Pienet yleiset uimarannat
(tutkitaan kerran kesässä tai tarpeen mukaan)

  • Kaakamoniemen uimaranta
  • Kirkkoputaan uimaranta
  • Kivijärven uimaranta
  • Laiskanlahden uimaranta
  • Pikisaaren uimaranta
  • Liakan uimaranta
  • Kallioputaan uimaranta, Camping Tornio

Tornion uimavesitulokset löytyvät sivun alaosasta.

Keminmaa

Tervola

Uimapaikat: uimavesitulokset kesä 2014

Uimavesitulokset 2015

Kemi

  • Takajärven EU-uimaranta 
  • Mansikkanokan EU-uimaranta
  • Paavonkarin uimaranta

Kemin uimavesitulokset löytyvät sivun alaosasta.

 

Simo

Uimavesitulokset 2015

 

Ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta voi antaa terveystarkastajille.

 

Uimavesitulokset Torniossa:

Uiton uimaranta (11.6.2012)   - Toinen tutkimus (2.7.2012) - Kolmas tutkimus (1.8.2012)

Uiton uimaranta (11.6.2013)  - toinen tutkimus (1.7.2013) - kolmas tutkimus (23.7.2013)

UIton uimaranta (9.6.2014)toinen tutkimus (30.6.2014 ) - kolmas tutkimus (23.7.2014)
Uiton uimaranta (9.6.2015) - toinen tutkimus (1.7.2015) - kolmas tutkimus (28.7.2015)

 

Kiviranta (11.6.2012)   - Toinen tutkimus (2.7.2012) - Kolmas tutkimus (1.8.2012)

Kivirannan uimaranta (11.6.2013) - toinen tutkimus (1.7.2013) - kolmas tutkimus (23.7.2013)

Kivirannan uimaranta (9.6.2014) - toinen tutkimus (30.6.2014) - kolmas tutkimus (23.7.2014)
Kivirannan uimaranta (9.6.2015) - toinen tutkimus (1.7.2015) - kolmas tutkimus (28.7.2015)

Kaakamoniemen uimaranta (3.7.2012)

Kaakamoniemen uimaranta (25.6.2013)

Kaakamoniemen uimaranta (24.6.2014)

Kaakamoniemen uimaranta (6.7.2015)

 

Kallioputaan uimaranta (2.7.2012) 

Kallioputaan uimaranta (2.7.2013)

Kallioputaan uimaranta (1.7.2014)

Kallioputaan uimaranta (6.7.2015)


Kantojärven uimapaikka 30.6.2014

Kirkkoputaan uimaranta (2.7.2012)

Kirkkoputaan uimaranta (1.7.2013)

Kirkkoputaan uimaranta (1.7.2014)

Kirkkoputaan uimaranta (6.7.2015)

 

Kivijärven uimaranta (2.7.2012)

Kivijärven uimaranta (2.7.2013)

Kivijärven uimaranta (30.6.2014)
Kivijärven uimaranta (6.7.2015)

 

Laiskanlahden uimaranta (2.7.2012)

Laiskanlahden uimaranta (2.7.2013)

Laiskanlahden uimaranta (1.7.2014)
Laiskanlahden uimaranta (6.7.2015)

 

Pikisaaren uimaranta (2.7.2012)

Pikisaaren uimaranta (1.7.2013) - toinen tutkimus (23.7.2013)

Pikisaaren uimaranta (30.6.2014)
Pikisaaren uimaranta (6.7.2015)

Uimavesitulokset Kemissä:

Takajärven uimaranta ( 2.6.2014) - toinen tutkimus (1.7.2014) - kolmas tutkimus (28.7.2014)

Mansikkanokan uimaranta (2.6.2014) - toinen tutkimus (1.7.2014) - kolmas tutkimus (28.7.2014)

Paavonkarin uimaranta (1.7.2014), 28.7.2014

Uimavesitulokset kesä 2015:

8.6.2015

7.7.2015

3.8.2015

 

Uimarannan perustaminen

Uimarannan perustamisesta tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristöterveysvalvontaan hyvissä ajoin ennen uimarannan käyttöönottoa.

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä