Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

 

Uimarannat

 

Terveystarkastajat valvovat uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien (suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin) pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita.

Uimarantojen valvontaan kuuluu veden laadun tarkkailun lisäksi uimarannan yleisen kunnon tarkkailu. Jos rannalla tai vedessä havaitaan jotain terveydelle haitallista kuten sinilevää, ulostetta tai järvisyyhyä, uimareita varoitetaan terveyshaitasta. Uimarantojen veden laadusta tiedotetaan uimakauden aikana uimarannoilla sekä näillä nettisivuilla.

Lapin läänissä uimakausi on määritelty 25.6.-15.8. väliseksi ajaksi.

 

EU-uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana ja muilta yleisiltä uimarannoilta 1-2 näytettä. EU-rannoille on laadittu uimavesiprofiilit. EU-uimarannoiksi lasketaan yleiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Uimavesiprofiilin tarkoituksena on antaa uimarannan käyttäjille tietoa uimaveden laadusta sekä auttaa uimarannan omistajaa sekä viranomaisia uimaveden laadun hallinnassa.

 

 

Kivirannan uimaranta

Tornio

 

 

 

Kemi

 

Keminmaa

Tervola

Simo

 

Ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta voi antaa terveystarkastajille.

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä