Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

 

Uimarannat

 

Terveystarkastajat valvovat uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita.

Uimarantojen valvontaan kuuluu veden laadun tarkkailu ja uimarannan yleisen kunnon tarkkailu. Jos rannalla havaitaan jotain terveydelle haitallista kuten sinilevää, uimareita varoitetaan terveyshaitasta. Uimavesistä selvitetään mikrobiologinen laatu. Uimarantojen veden laadusta tiedotetaan uimakauden aikana uimarannoilla sekä näillä nettisivuilla.

Lapin läänissä uimakausi on määritelty 25.6.-15.8. väliseksi ajaksi.

Uimarannan perustaminen

Uimarannan perustamisesta tulee tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristöterveysvalvontaan hyvissä ajoin ennen uimarannan käyttöönottoa.

EU-uimarannat

EU-uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana. Veden laadun seuranta perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikainen seuranta perustuu neljän viimeisimmän uimakauden aikana uimavedestä havaittuihin suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin pitoisuuksiin. Näiden tulosten perusteella terveydensuojeluviranomainen luokittelee kunkin uimaveden erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.

EU-rannoille on laadittu uimavesiprofiilit. Uimavesiprofiilien laatiminen perustuu uimavesidirektiiviin (2006/7/EY) ja sen pohjalta laadittuun Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (177/2008). EU-uimarannoiksi lasketaan yleiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvät uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Uimavesiprofiilin tarkoituksena on antaa uimarannan käyttäjille tietoa uimaveden laadusta sekä auttaa uimarannan omistajaa sekä viranomaisia uimaveden laadun hallinnassa.

 

 

 EU-uimarannatKivirannan uimaranta

Tornio

Kemi

Uimavesiprofiilista löytyvät edellisten vuosien uimavesitulokset.

Uudet vuoden 2016 uimarantojen uimavesitulokset löytyvät sivun alaosasta.

 

 

Pienet yleiset uimarannat

Tornio

  • Kaakamoniemen uimaranta
  • Kirkkoputaan uimaranta
  • Kivijärven uimaranta
  • Laiskanlahden uimaranta
  • Pikisaaren uimaranta
  • Liakan uimaranta
  • Kallioputaan uimaranta, Camping Tornio

Kemi

  • Paavonkarin uimaranta

Keminmaa

Tervola

Simo

 

Ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta voi antaa terveystarkastajille.

 

Uimavesitulokset Torniossa:

Uiton uimaranta (11.6.2013)  - toinen tutkimus (1.7.2013) - kolmas tutkimus (23.7.2013)

UIton uimaranta (9.6.2014)toinen tutkimus (30.6.2014 ) - kolmas tutkimus (23.7.2014)
Uiton uimaranta (9.6.2015) - toinen tutkimus (1.7.2015) - kolmas tutkimus (28.7.2015)

Uitonranta (EU) 7.6.2016

 

Kivirannan uimaranta (11.6.2013) - toinen tutkimus (1.7.2013) - kolmas tutkimus (23.7.2013)

Kivirannan uimaranta (9.6.2014) - toinen tutkimus (30.6.2014) - kolmas tutkimus (23.7.2014)
Kivirannan uimaranta (9.6.2015) - toinen tutkimus (1.7.2015) - kolmas tutkimus (28.7.2015)

Kiviranta (EU) 7.6.2016

 

Kaakamoniemen uimaranta (24.6.2014)

Kaakamoniemen uimaranta (6.7.2015)

 

Kallioputaan uimaranta (1.7.2014)

Kallioputaan uimaranta (6.7.2015)


Kantojärven uimapaikka 30.6.2014

 

Kirkkoputaan uimaranta (1.7.2014)

Kirkkoputaan uimaranta (6.7.2015)

 

Kivijärven uimaranta (30.6.2014)
Kivijärven uimaranta (6.7.2015)

 

Laiskanlahden uimaranta (1.7.2014)
Laiskanlahden uimaranta (6.7.2015)

 

Pikisaaren uimaranta (30.6.2014)
Pikisaaren uimaranta (6.7.2015)

Uimavesitulokset Kemissä:

Takajärven uimaranta ( 2.6.2014) - toinen tutkimus (1.7.2014) - kolmas tutkimus (28.7.2014)

Mansikkanokan uimaranta (2.6.2014) - toinen tutkimus (1.7.2014) - kolmas tutkimus (28.7.2014)

Paavonkarin uimaranta (1.7.2014)

8.6.2015

7.7.2015

3.8.2015

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä