Tornion kaupungin verotus ja rahoitusYleistä


Verotuksessa päätetään eduskunnassa, Euroopan Unionissa ja kunnissa. Verolait valmistellaan valtionvarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.
Valtionvarainministeriön hallinnon alla toimiva verohallinto kerää noin 2/3 Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista.

Kunnat ovat merkittävä veronsaajaryhmä, kunnallisveron jako-osuus on noin 60 prosenttia tuloveroista ja yhteisöveroistakin kunnille ohjautuu noin 28 prosenttia (2012). Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta.

Kunta on myös verovelvollinen, sillä kunnat ovat liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia ja joskus myös tuloverovelvollisia. Lisäksi kunnat joutuvat maksamaan tietyin poikkeuksin varainsiirtoveroa hankkimistaan arvopapereista.

 

Tornion kaupungin vahvistamat tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012


Kuntalain 66§:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Tornion kaupunginvaltuusto on vahvistanut seuraavat tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 (kv. 14.11.2011 §63 ja §64):

Tuloveroprosentti: 20 %

Kiinteistöveroprosentit:

  • yleinen kiinteistövero 1,00
  • vakituinen asuinrakennus 0,35
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95
  • rakentamaton rakennuspaikka 3,00
  • voimalaitos 2,50
  • kiinteistöverolain 13a §:n mukaisen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan vero-%0,00, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti tuloverolain 22§:n edellyttämässä yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. 

Verolinkit


Verohallinto
- tietoa verotuksesta ja verohallinnosta
Tulliverotus
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - ajoneuvovero, autovero, polttoainemaksu

Meri-Lapin verotoimisto

Pohjois-Suomen verovirasto

Pohjoismainen veroportaali - Tietoa verotuksesta Pohjoismaissa

 


Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä