Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Vesiensuojelu

 

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Pintavesien ekologinen tila Lapissa

 

Jätevesien käsittely

Sakokaivolietteen käsittelyKuivakäymälät

Tietoa kuivakäymälöistä löytyy Käymäläseura Huussi Ry:ltä.

Maatalouden vesiensuojelu

Valtioneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta sisältää lannan varastointia ja levitystä sekä muita orgaanisia lannoitevalmisteita koskevia määräyksiä ja suosituksia. Asetuksessa määrätään mm. että eläinsuojilla tulee olla riittävän suuri ja tiivis lantala, jotta siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Soveltamisohjeiden mukaan eläinsuojan yhteyteen ei tarvitse rakentaa lantalaa, kun lantaa kertyy vuosittain enintään 25 m3.

Myös yli kahden hevosen hevostalleilla tulee olla tiivispohjainen lantala. Hevostallien ympäristönsuojelusta löytyy lisätietoa ympäristöministeriön julkaisemasta hevostallien ympäristönsuojeluohjeesta (2003), MTT/Hevostutkimuksen ja Vapo Oy:n julkaisemasta talliympäristöoppaasta (2010) sekä Agropolis Oy:n julkaisusta Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan (2008).

Lannan varastointi patterissa

Vesiensuojelu ympäristöhallinnon sivuilla

 

ItämeriportaaliItämerisanakirja


Paluu ympäristönsuojelun etusivulle

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä