Tornion kaupungin avustusperiaatteet vuodelle 2017 ovat muuttuneet

Tornion kaupungin myöntämät avustukset yhteisöille

 

 

Tornion kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.

 

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti. Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.  Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelu­kysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hal­lintotavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yh­teisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

 

Avustusten avustuslajeina ovat:

  • sosiaali- ja terveystoimi
  • kulttuuritoimi
  • nuorisotoimi
  • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

  • toiminta-avustus
  • kohdeavustus 
  • toimitila-avustus

 Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain.

.

Avustusten hakeminen

Kaupungin myöntämät avustukset haetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kaupungin myöntämien avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin Internet-sivustolla.

Tarkemmat avustustenhakuperiaatteet ja avustuslajikohtaiset kriteerit sekä hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 3.10.2016 hyväksymästä avustusten myöntämisperiaatteista

 

Tornion kaupungin yhteisöjen avustusten myöntämisperiaatteet KH 3.10.2016

 

Lomakkeet ja oheisaineisto

Kaupunginhallituksen myöntämiä sosiaali- ja terveystoimen, kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimen avustuksia haetaan yhteisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy alta liitteenä sekä paperisena kaupungintalon palvelupiste Kompassista. Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen avustuksista päätettäessä käytetään apuna alta löytyviä pisteytystaulukkoja, joiden mukaan yhteisön esittämä toiminta pisteytetään. Pisteytystaulukkoa voi käyttää apuna avustushakemusta täytettäessä.

 

Tornion kaupungin strategia ja arvot ohjaavat avustusten myöntämistä toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kaupungin koko strategia ja strategiatiivistelmä löytyvät alta.

 

 

Hakemusten palauttaminen

 

Sähköisesti täytettävän allekirjoitetun ja skannatun lomakkeen liitteineen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen

tornion.kaupunki(at)tornio.fi

 

Paperiset allekirjoitetut avustuslomakkeet liitteineen voi lähettää osoitteeseen

Tornion kaupunki / kirjaamo

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

 

 

Lisätiedot                                                                     

hallintopäällikkö Leena Meriläinen                               järjestöyhteyshenkilö Marja Mathlein

0505971331,                                                             0406526991

etuni.sukunimi@tornio.fi                                             etunimi.sukunimi@tornio.fi

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä