Kehittämispalvelut


Kehittämispalvelujen tehtävänä on mm. avustaa kaupungin toimielimiä ja yksiköitä toimintojen sekä palvelujen suunnittelussa, projektien koordinoinnissa, asuntopolitiikassa sekä alue- ja seutuyhteistyöasioissa. Tilastoimme suunnittelussa tarvittavaa aineistoa ja teemme tunnetuksi Tornion kaupunkia ja sen palvelutuotantoa sekä koulutamme ja opastamme palvelualueita tulokselliseen toimintaan.

Suunnittelemme ja kehitämme Tornion kaupungin verkkopalveluita niin että verkkopalvelut ovat selkeitä ja tuottavat asiakkaille hyötyä, kaupungin toiminta tehostuu verkkopalvelujen avulla ja että verkkopalvelut tarjotaan asiakkaille tietosisällöllisesti ja teknisesti yhteensopivina palvelukokonaisuuksina yhteistyössä palvelualueiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tornion kaupunkistrategia 2014-2017

 

Tornion kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.11.2013. Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein strategiatason asiakirja, päästrategia,  jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen linjaukset ja painopisteet tuleville vuosille.

 

 

Muut Tornion kaupungin strategiat

 

Tornion maaseudun ja kaupunkikeskustan kehittäminen

Maaseudun kehittäminen / Tornion kylät

Kaupunkikeskustan kehittäminen ja kehittämisohjelmat

Elinkeinojen kehittäminen Torniossa

Tornion elinkeinojen kehittämisyhtiö

Tilastot

Tornion kaupungin projektit ja hankkeet 

Muuta

Kunta-, alue- ja rajayhteistyö / aluekehittäminen  

 

YHDYSHENKILÖ

Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
GSM: +358 40 764 0559
Fax: 016 481 909
S-posti:etunimi.sukunimi@tornio.fi

Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

 

Edellinen

Avainsanoja: kuntasuunnittelu, tilastointi, verkkopalvelut

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä