Kulttuurikeskuksen etusivulle

Lautakunnan jäseniin

Valtuuston vaalilautakunta (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aho Kaarina Blomqvist Seppo
Lohiniva Eeva Doktare Mari
Ponkala Markku Heikkilä Tuomo
Prusila Reino Pajunen Matti
Rahkonen Pekka Palosaari Tuija
  
Puheenjohtaja: Ponkala Markku
Varapuheenjohtaja: Prusila Reino

Kaupunginhallitus 2005-2006 ( 12 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aho Kaarina Rahkonen Pekka
Aho Kirsti Ylikitti Reino
Berg Eeva-Marja Kulju Heikki
Dunder Annikki Lohiniva Eeva
Kapraali Ilkka Meller Kaarina
Keinänen Erkki Rauvala Kaisa
Keinänen Outi Sadinmaa Marko
Lappalainen Mauri Kemppainen Sinikka
Pelttari Pekka Junes-Leinonen Marianne
Skants Arvo Liikamaa Arto
Tallgren Pekka Hyvärinen Annikki
Taramaa Markku Timonen Mauri
  
Puheenjohtaja: Pelttari Pekka
I varapuheenjohtaja: Kapraali Ilkka
II varapuheenjohtaja Keinänen Outi
  

Kaupunginhallitus 2007-2008 ( 13 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aho Kaarina Heikkilä Tuomo
Berg Eeva-Marja Tallgren Pekka
Dunder Annikki Lohiniva Eeva
Kapraali IlkkaMeller Kaarina
Kemppainen SinikkaHaukilahti Minna
Keinänen Erkki Aho Kirsti
Keinänen Outi Rahkonen Pekka
Liikamaa ArtoKönni Esa
Pelttari Pekka Junes-Leinonen Marianne
Rauvala Kaisa Kanto Arto
Skants Arvo Ylikitti Reino
Taramaa MarkkuTimonen Mauri
Vaara ToivoHyvärinen Annikki
Puheenjohtaja: Pelttari Pekka
I varapuheenjohtaja:Kapraali Ilkka
II varapuheenjohtajaKeinänen Outi


Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Varajäsen sijajärjestyksessä
Kristo Helena 1. Hookana Janne
Nykänen Lauri 2. Paaso Urho
Päätalo Johanna 3. Rämö Outi
Rahkonen Pekka 4. Kivelä Marja
Rajala Olavi 5. Pellikka Paavo
  
Puheenjohtaja: Nykänen Lauri
Varapuheenjohtaja. Kristo Helena

Koululautakunta ( 12 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Doktare Mari Lehtonen Sirpa
Haukilahti Minna Rämö Outi
Junes-Leinonen Marianne Salminen Marika
Juusola Pekka Kulju Seppo
Kalliokoski Teemu Sadinmaa Marko
Kanto Arto Kourilehto Gunnar
Koivisto Eeva Husa Antti
Ollila Kosti Puljujärvi Arja
Palosaari Tuija Tarkka Minna
Rauvala Kaisa Posio Leena
Tarvainen Samuli Hakomäki Jan-Mikael
Ylikitti Reino Aho Kirsti
  
Puheenjohtaja: Palosaari Tuija
Varapuheenjohtaja: Ollila Kosti

Kulttuuriasiainlautakunta (11 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Arvola Taimi Posio Leena
Lehto Juho
29.1.2007 alkaen
Laakso Mauri
Nylund Veli
Leppänen Paavo
29.1.2007 alkaen
Hyry Paavo
Vaara Mikko
Nevalainen Esa-Pekka
25.9.2006 alkaen
Jurmu Jorma
Stark-Ryynänen Anne
Peltovuori Senja
25.9.2006 alkaen
Stoor Anneli
Suonvieri Teijo
Penttinen Marja-Leena Marjeta Ahti
Rauvala Kaisa Sallmén Hannele
Salminen Marika Kanto Aino
Tilja Pekka Jefremoff Tuomas
Viirret Maija-Liisa Poikela Saara
Äijälä Markku Mantere Saara
  
Puheenjohtaja: Rauvala Kaisa
Varapuheenjohtaja: Peltovuori Senja

Sosiaali- ja terveyslautakunta ( 13 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hyry Paavo Vanhainen Tapio
Kanto Aino Kristo Helena
Katve Elisa Saranne Marika
Kemppainen Sinikka
26.2.2007 alkaen
Lappalainen Mauri
Skantsi Jouko
30.10.2006 alkaen
Lappalainen Mauri
26.2.2007 alkaen
Ollila Kosti
Lohiniva Eeva Andersin Auvo
Marin Satu Pirinen Saara-Kaisa
Parkkila Olavi Stoor Anneli
Ponkala Markku Keinänen Erkki
Rahkonen Pekka Korteniemi Matti
Sadinmaa Marko Heikkilä Tuomo
Saloniemi Jaana Hyvärinen Annikki
Stark-Ryynänen Anne Leskinen Aila
Timonen Mauri Vaara Toivo
  
Puheenjohtaja: Ponkala Markku
Varapuheenjohtaja: Kemppainen Sinikka
26.2.2007 alkaen
Lappalainen Mauri

Tarkastuslautakunta ( 11 jäsentä. Valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kankaanranta Martti Niskasaari Matti
Keränen Olavi Alaviuhkola Veikko
Kokkonen Sirpa Paaso Urho
Korhola Anne-Mari Saloniemi Jaana
Kulju Seppo Kenttä Kari
Kunnari Risto
25.9.2006 alkaen
Marjeta Ahti
Ollila Kosti
Saarela Timo
25.9.2006 alkaen
Pajunen Matti
Saarela Jaana
Stoor Olavi Vesa Merja
Tarkka Minna Leinonen Sirpa
Vaara Toivo
26.2.2007 alkaen
Aho Kirsti
Kulmuni Aulis
Valtonen Tarja Marin Satu
  
Puheenjohtaja: Stoor Olavi
Varapuheenjohtaja: Vaara Toivo
26.2.2007 alkaen
Aho Kirsti

Teknisten palvelujen lautakunta ( valittu 13 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hyvärinen Annikki Leppänen Paavo
29.1.2007 alkaen
Pekka Tallgren
Häkkinen Martti Dunder Annikki
Keränen Leena Rättyä Kaisa
Keskitalo Pertti Auniola Vilho
Korteniemi Matti Oinonen Pekka
Kristo Helena Junes-Leinonen Marianne
Kulju Heikki Berg Eeva-Marja
Kummu Heikki Kanto Arto
Meller Kaarina Rajala Olavi
Leskinen Aila Rantavuoti Pia
Pajunen Matti Skantsi Jouko
30.10.2006 alkaen
Helén Juhani
Päätalo Johanna Toikka Eila
30.10.2006 alkaen
Lähteelä Marja-Leena
Vaara Tapio Niva Seppo
  
Puheenjohtaja: Kulju Heikki
Varapuheenjohtaja: Häkkinen Martti

Vapaa-ajanlautakunta ( 12 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Alaviuhkola Veikko Timonen Mauri
Erkheikki Annukka Valtonen Tarja
Kanto Martti Isometsä Esa
Körkkö Pentti Peltovuori Senja
25.9.2006 alkaen
Peltovuori Elina
Liikamaa Arto
26.2.2007 alkaen
Rauhala Martti
Nevalainen Esa-Pekka
25.9.2006 alkaen
Marjeta Ahti
Leppänen Leena Palosaari Tuija
Niva Seppo Kalliokoski Teemu
Sallmén Hannele Saloniemi Jaana
Salmi Irja Hyöppinen Sauli
Sutinen Kari Koskimäki Marko
Vanhainen Tapio Taramaa Markku
Viskari Mirja Rantavuoti Pia
  
Puheenjohtaja: Vanhainen Tapio
Varapuheenjohtaja: Liikamaa Arto
26.2.2007 alkaen
Rauhala Martti

Ympäristölautakunta ( valittu 12 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Auniola Vilho Fräki Raimo
Jaako Juhani Salmi Irja
Kenttä Kari Vaara Tapio
Koskinen Jorma Kulmuni Aulis
Kourilehto Gunnar Jefremoff Tuomas
Lahdenperä Maila Körkkö Tuomo
Leinonen Sirpa Aho Kirsti
Oinonen Pekka Rahkonen Pekka
Pirinen Saara-Kaisa Leppänen Leena
29.1.2007 alkaen
Taimi Arvola
Posio Leena Korhola Anne-Mari

Prusila Reino
25.9.2006 alkaen
Risto Kunnari

Kadenius Jouni
Puljujärvi Arja Liimatainen Hilkka
  
Puheenjohtaja: Prusila Reino
25.9.2006 alkaen
Risto Kunnari
Varapuheenjohtaja: Auniola Vilho

Aineen taidemuseon johtokunta (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aho Kirsti Arvola Taimi
Aine Kristiina Sirniö Saara-Liisa
Hyry Paavo Tilja Pekka
Liimatainen Hilkka Helen Juhani
Suonvieri Teijo Tarvainen Samuli
  
Puheenjohtaja: Aine Kristiina
Varapuheenjohtaja: Hyry Paavo

Arpelan alueen peruskoulun johtokunta (5 jäsentä)
Lakkautettu 1.11.2006 alkaen


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kurttio Pekka Keinänen Anne
Lohiniva Eeva Glader Marja
Lääkkö Ritva Lääkkö Erkki
Näätsaari Erkki Toratti Markku
Puljujärvi Arja Puljujärvi Jorma
  
  
  
Opettajakunnan edustaja:  
Kallioranta Niilo Keränen-Kvist Terttu
  
Muun henkilökunnan edustaja  
Jussila Arja Ylimäinen Taina
  
Puheenjohtaja: Lohiniva Eeva
Varapuheenjohtaja: Kurttio Pekka

Karungin alueen peruskoulun johtokunta (5 jäsentä)
Lakkautettu 1.11.2006 alkaen


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Nevalainen Esa-Pekka Kurttio Sanna
Seppänen Tuula Heininen Jorma
Saukkoriipi Satu Kangas Sirkka-Liisa
Vaara Tapio Alaviippola Jaana
Viitavaara Juhani Huhta Pentti
  
Opettajakunnan edustaja:  
Kursu Anne Heinänen Hannu
  
Muun henkilökunnan edustaja  
Rauvala Saara Syrjälä Marjatta
  
Puheenjohtaja: Viitavaara Juhani
Varapuheenjohtaja: Nevalainen Esa-Pekka

Putaan alueen johtokunta (8 jäsentä)
30.10.2006 alkaen

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tofferi MarkkuSirniö Henna
Keloneva SeijaJuntti Kaisu
Husa Marja-LiisaIsometsä Esa
Kaasila TeijaReinikainen Pertti
Kaikkonen HeikkiRytisalo Marja-Riitta
Rämö Outi Prusila Jari
Saloniemi JouniSaloniemi Jaana
Körkkö TuomoParkkila Olavi
  
Opettajakunnan edustaja:  
Hurme-Lomakka Kariitta Portimo Markku
  
Muun henkilökunnan edustaja  
Tiiperi Eija Alalääkkölä Siiri
  
Puheenjohtaja: Rämö Outi
Varapuheenjohtaja: Husa Marja-Liisa

Putaan alueen peruskoulun johtokunta (5 jäsentä)
30.10.2006 asti
Lakkautettu 1.11.2006 alkaen

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Husa Marja-Liisa Kokkila Olavi
Isometsä Esa Husa Seppo
Körkkö Tuomo Parkkila Olavi
Rämö Outi Kanto Eija
Saloniemi Jaana Lallukka Leena-Kaisa
  
Opettajakunnan edustaja:  
Hurme-Lomakka Kariitta Angeria Jaana
  
Muun henkilökunnan edustaja  
Tiiperi Eija Vanha Arto
  
Puheenjohtaja: Isometsä Esa
Varapuheenjohtaja: Körkkö Tuomo

Raumon alueen johtokunta (6 jäsentä)
30.10.2006 alkaen

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pelimanni AnuKangas Mikko
Niva SeppoRantajärvi Satu
Saukkoriipi SatuKurttio Jouni
Keinänen MikaelHerajärvi Leila
Lääkkö RitvaLääkkö Erkki
Vaara TapioMattinen Pirjo
  
Opettajakunnan edustaja:  
Kallioranta NiiloKursu Anne
  
Muun henkilökunnan edustaja:  
Rauvala SaaraWinter Tuula
  
Puheenjohtaja: Keinänen Mikael
Varapuheenjohtaja: Saukkoriipi Satu

Raumon alueen peruskoulun johtokunta (5 jäsentä)
30.10.2006 asti
Lakkautettu 1.11.2006 alkaen

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Herajärvi Leila Berg Juha
Keinänen Mikko Keinänen Minna
Kurttio Jouni Meller Rami
Pettinen Juha Aho Irja
Rytisalo Marja-Riitta Kaikkonen Heikki
  
Opettajakunnan edustaja:  
Härkönen Anneli Ruokanen Tuula
  
Muun henkilökunnan edustaja:  
Alalääkkölä Siiri Heiskanen Arja
  
Puheenjohtaja: Keinänen Mikko
Varapuheenjohtaja: Kurttio Jouni

Suensaaren alueen peruskoulun johtokunta (5 jäsentä)
Lakkautettu 1.11.2006 alkaen


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Angeria Ritva Alajärvi-Kauppi Riitta
Doktare Mari Kvist Jyrki
Fräki Raimo Alaviuhkola Veikko
Suhonen Arto Rimpisalo Ritva
Vaara Mikko Niva Seppo
  
Opettajakunnan edustaja:  
Portimo Markku Hemminki Juha
  
Muun henkilökunnan edustaja:  
Pelttari Petri Winter Tuula
  
Puheenjohtaja: Suhonen Arto
Varapuheenjohtaja: Fräki Raimo

Lukioiden johtokunta (5 jäsentä)
alkaen 1.11.2006
Tornion yhteislyseon lukion johtokunta


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Lehtonen Sirpa Juuso Anja
Mäkelä Tarja Lallukka Leena-Kaisa
Pirttimaa Pertti Liukko Pasi
Saloniemi Anne Rantajärvi Satu
Sutinen Kari Heikkilä Albert
  
  
Opettajakunnan edustaja:  
Peura Eeva Savikuja Kaija
  
Muun henkilökunnan edustaja:  
Marttinen Sirpa Rautio-Kurttio Sirpa
  
Puheenjohtaja: Saloniemi Anne
Varapuheenjohtaja: Sutinen Kari

Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan yhteinen kielikoulun johtokunta (3 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Häkkinen Marianne Lukkariniemi Heli
Kantojärvi Tuula Mesilaakso Outi
Storlopare Kari Tarvainen Samuli

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto (6 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hakomäki Jan-Mikael Meller Kaarina
Haukilahti Minna Kemppainen Seppo
Hyvärinen Annikki Berg Eeva-Marja
Palosaari Tuija Keinänen Outi
Pelttari Pekka Tallgren Pekka
Ronkainen Raimo Alaviuhkola Veikko

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto 2007-2008 (8 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Blomqvist Seppo Saloniemi Jaana
Doktare Mari Lohiniva Eeva
Haukilahti MinnaPrusila Reino
Hyvärinen AnnikkiRauvala Kaisa
Keinänen Erkki Ponkala Markku
Palosaari TuijaKeinänen Outi
Pelttari PekkaTimonen Mauri
Stoor OlaviHakomäki Jan-Mikael


Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen seutuvaltuusto (5)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hakomäki Jan-Mikael Häkkinen Martti
Kontio Kauko,
28.8.2006 alkaen
Prusila Reino
Prusila Reino,
28.8.2006 alkaen
Skants Arvo
Lankila MattiKanto Arto
Rättyä KaisaPalosaari Tuija
Tallgren PekkaHyvärinen Annikki

Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen seutuhallitus (3)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
  
Kapraali Ilkka Stoor Olavi
Keinänen Outi Berg Eeva-Marja
Pelttari Pekka Keinänen Erkki

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuusto (3 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hyry Paavo Lankila Matti
Kunnari Risto Paavilainen Reijo
Rättyä Kaisa Palosaari Tuija

Lapin liiton edustajainkokous (7 jäsentä)


Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Aho Kaarina Heikkilä Tuomo
Kapraali Ilkka Stoor Olavi
Keinänen Outi Rättyä Kaisa
Kontio Kauko
30.10.2006 alkaen
Prusila Reino
Rauvala Kaisa
30.10.2006 alkaen
Skants Arvo
Kristo Helena Palosaari Tuija
Lankila Matti Pelttari Pekka
Vaara Toivo Kulju Heikki

Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Blomqvist Seppo Ponkala Markku
Keinänen Erkki Aho Kirsti
Prusila Kaisu Prusila Reino
Rauvala Kaisa Keränen Leena
Stoor Olavi Jaako Juhani

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto (3 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hyry Paavo Lankila Matti
Lohiniva Eeva Dunder Annikki
Rättyä Kaisa Keinänen Outi

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta (2 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Berg Eeva-Marja Virtanen Jarmo
Kunnari Risto Orbinski Kaarina

Käräjäoikeuden lautamiehet (16 lautamiestä)


Andersin Auvo Arvola Taimi
Harju Merja Harju Timo
30.10.2006 alkaen
Niskasaari Matti
Hyvärinen Annikki Hyöppinen Sauli
Juusola Pekka Keränen Olavi
Korhola Anne-Mari Kulju Mauno
Kulmuni Aulis Lahdenperä Maila
Lummi Kristiina Paavilainen Reijo
Skantsi Jouko
30.10.2006 alkaen
Lipponen Mikko
Ylikitti Reino

Uskotut miehet (vähintään 6 henkilöä.)


Haapea Pekka Helen Juhani
Keinänen Mikko Kettunen Erkki
Koivisto Mikko Kristo Helena
Kulmuni Aulis Kunnari Risto
Laakso Mauri Mantere Saara
Mehtälä Marja-Liisa Pajunen Matti
Pellikka Paavo Satomaa Timo
Stoor Anneli Uusitalo Rauno
Vaara Mikko  

Poliisin neuvottelukunta (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kemppainen Sinikka Kemppainen Seppo
Kourilehto Gunnar Keränen Leena
Nylund Veli Taramaa Markku

Paaso Urho

Rajala Olavi
Palosaari Tuija Saloniemi Jaana

Provincia Bothniensiksen hallitus (5 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kapraali Ilkka Dunder Annikki
Kontio Kauko,
28.8.2006 alkaen
Kunnari Risto
Kunnari Risto,
28.8.2006 alkaen
Pajunen Matti
Pelttari Seppo Pelttari Pekka
Ronkainen Raimo Lankila Matti
Rättyä Kaisa Keinänen Outi

Tornionlaakson neuvosto (3 jäsentä)


Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Berg Eeva-Marja Aho Kirsti
Kunnari Risto Nykänen Lauri
Pelttari Pekka Vaara Tapio
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä