Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Esiopetus
 

Esiopetus


1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta


Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa.


Opetuksen sisältöjä ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys, taide ja kulttuuri.


Esiopetusta ohjaavat asiakirjat


Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion   esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

 

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa peritään hoitomaksu.

 

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Tornionseudun koulun esiopetusryhmään. 

ESIOPETUS  2017-2018

 

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Koulutuslautakunta  on kokouksessa 15.2.2017 §18   päättänyt, että maksutonta esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia ajalla 22.8.2016-31.5.2017 (neljä tuntia/pv) .

 

Esiopetuksen toiminta ja lomat noudattavat pääsääntöisesti koulun lomia:

- syyslukukausi 21.8.-19.12.2017 (koulunajat 8.8.-21.12.2017 )
- kevätlukukausi 8.1.-31.5.2018 (koulunajat 8.1.-2.6.2018)
- syysloma 16.-20.10.2017 (koulunajat  16.-20.10.2017)
- joululoma 20.12.2017-7.1.2018 (koulunajat 22.12.2017-7.1.2018)
- talviloma 5.-9.3.2018 (koulunajat 5.-9.3.2018)

- esiopetusta ei järjestetä 10.-11.5.2018 

Edellä mainittuina loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli esiopetuksen loma-aikoina lapsi tarvitsee hoitoa, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

UUSIEN ESIOPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN  

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuo-den kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esikouluun ilmoittautuminen sähköisesti 23.1.-1.2.2017 www.tornio.fi/Verkkoasiointi.. Ensi syksynä aloittavat esikoulunsa vuonna 2011 syntyneet lapset. Koulutuslautakunta lähettää huoltajille ilmoituksen oppilaan lähikoulusta, johon hänet tulee ilmoittaa.

 

Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio perjantaihin 3.2.2017 mennessä. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä 

 

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen esiopetuksen päivä-hoitohakemus osoitteessa www.tornio.fi/Verkkoasiointi. 

 

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta  040-753 6231.

  

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myönnetään esiopetuksen oppilaalle, jonka matka lähimpään esiopetusta antavaan paikkaan on yli kolme kilometriä. Ks. myös Koulukuljetus

Jokivarsi
Seminaarin, Arpelan ja Karungin koulu , esiopetus Seminaarilla ja Karungissa klo 9.00-13.00 ja Arpelassa klo 8.45-12.45 sekä tarvittava päivähoito.

Kivirannan alue
Kivirannan  koulu ,  esiopetus kello 9.00-13.00 sekä tarvittava päivähoito.

Putaan alue
Hannulan koulu, esiopetus klo 9.00-13.00 sekä tarvittava päivähoito.

Kokkokankaan alue
Kokkokankaan klo 9.00-13.00 ja Tuijan ryhmä klo 8.30-12.30, Näätsaaren  esiopetus  klo 8.00-12.00 ja Pirkkiön koulu klo 9.00-13.00 sekä tarvittava päivähoito.

Poikkikairan alue
Kaakamon ja Kyläjoen koulu , esiopetus Kaakamossa klo 9.15-13.15 ja Kyläjoella klo 8.30-12.30 sekä tarvittava päivähoito.

 

Edellinen