Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Koulukuljetus
 

Koulukuljetukset esi-, perus- ja tukiopetuksessa

Koulukuljetus anomuksettaLapsi esiopetukseen | Oppilas siirtyy toissijaiseen kouluun | Muutto Torniossa | Muutto Tornioon | Poikkeustilanteet ja tilapäinen koulukuljetus

Koulukuljetus anomuksetta

Oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset hoidetaan voimassa olevaa joukkoliikennettä ja Tornion kaupungin kilpailuttamaa tilaus- sekä ostoliikennettä käyttäen. Tilausliikenne on tarkoitettu vain koulukuljetuksiin oikeutetuille koululaisille.

Koulumatkaetu katsotaan vain väestörekisteriin merkitystä vakituisesta asuinpaikasta. Toisin sanoen oppilaalla voi olla ainoastaan yksi kotiosoite, josta kuljetus koululle järjestetään.

Koulukuljetukset järjestetään anomuksetta:

  • 1-3 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 3 km.
     
  • 4-9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km.
     
  •  Ns. talvikuljetus 4-6 lk:n oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km -5 km marraskuun ensimmäisestä päivästä hiihtolomaviikon alkuun.
     
  • Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.

 

Ota yhteyttä ja tee tarvittaessa anomus seuraavissa tapauksissa:

Lapsi esiopetukseen

Koulukuljetus esiopetukseen järjestetään maksuttomasti mikäli yhdensuuntainen matka kotoa on yli 3 km. Esiopetuskuljetus on anottava erikseen. Hakulomakkeita saa tulevasta esiopetuspaikasta tutustumisen yhteydessä. Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetuksen ohella kuljetuksen hoitaa huoltaja.

 

Oppilas siirtyy toissijaiseen kouluun

Oppilaan hakeutuessa toissijaiseen kouluun hänellä on oikeus koulukuljetukseen ainoastaan, jos hän olisi oikeutettu koulukuljetukseen lähikoulunsa perusteella. Koulukuljetus järjestetään voimassa olevaa joukkoliikennettä käyttäen. Jos matka toissijaiselle koululle on pidempi kuin lähikoululle, oppilaan huoltaja sitoutuu maksamaan kuljetuskustannuksista mahdollisesti aiheutuvan erotuksen.

Muutto Torniossa

Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta kunnes väestörekisteriin on merkitty uusi vakituinen asuinpaikka ja uusi asuinpaikka täyttää etuuden edellytykset.

Muutto Tornioon

Kesken lukuvuoden Tornioon muuttaneen oppilaan huoltajan tulee ottaa yhteyttä kouluvirastoon tarkistaakseen onko oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

Poikkeustilanteet ja tilapäinen koulukuljetus

Mikäli koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi voidaan koulukuljetus järjestää anomuksesta. Anomuksen liitteenä tulee olla  asiantuntijan lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta.

Sairauden, tapaturman tms. johdosta anottavaan tilapäiseen kuljetushakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto kuljetustarpeesta ja sen kestosta.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee perustelujen lisäksi olla hakijan yhteystiedot, oppilaan nimi, koulu ja luokka. Anomus osoitetaan ja lähetetään:

Tornion kaupunki
Sivistystoimenjohtaja
Ilkka Halmkrona
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

 

Koulutuslautakunnan periaatteet koulukuljetuksille

 

YHDYSHENKILÖ

Jaana Hiltunen, toimistosihteeri
puh: 050 597 1420
s-posti: jaana.hiltunen(at)tornio.fi

Tornion kaupunki
Kouluvirasto