Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Oppilasarviointi
 


RAUMON KOULUN OPPILASARVIOINTI

Oppilaan käyttäytyminen, tiedot, taidot ja työskentely oppiaineissa arvioidaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana: väliarviointi annetaan joulun alla, lukuvuositodistus jaetaan 2.6.2018 kaikille oppilaille.

Oppilasarvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle ja huoltajalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä koulun aikana että koulun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta koulun käymisessä. Oppilasarviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Poissaolojen vaikutus, kokeen suorittaminen

Hyväksyttävästä syystä kokeesta poissaollut oppilas voi suorittaa kokeen myöhemmin sovittuaan siitä erikseen opettajan kanssa. Kuulustelu voi olla kirjallinen, suullinen, projektityö tai muu oppiaineeseen soveltuva näyttö.

Luokalta siirtämisen ja luokalle jättämisen perusteet

Oppilas on suorittanut vuosiluokan hyväksytysti, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki kyseisen vuosiluokan opinto-ohjelmaansa kuuluvat oppiaineet. Muussa tapauksessa oppilas jää luokalleen.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös, jos se heikon koulumenestyksen vuoksi on tarpeen, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä suorituksia. Tällöin päätöksen luokalle jättämisestä tekevät rehtori ja oppilasta opettaneet opettajat oppilaan huoltajaa kuultuaan.

Päätöksen seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä tai luokalle jättämisestä tekevät rehtori ja oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.
Koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa estämään hylättyjen arvosanojen saantia ja luokalle jäämistä käytettävissä olevien tukikeinojen kuten tukiopetuksen, erityisopetuksen ja oppilashuoltotoimien avulla jo kouluvuoden aikana.

edellinen