Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio
 

Tornion päätöksenteko ja organisaatio

 

Tornion kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat, Aineen taidemuseon johtokunta ja jaostot.

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Sen toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston työjärjestys. Kaupunginhallitus huolehtii ja vastaa kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien palvelutavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto ja konsernijaosto. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia ja vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita, seurata ja arvioida toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialan suunnittelua ja toteutusta (Tornion kaupungin hallintosääntö). Kaupungin hallinnon johtamista varten on kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja.
Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry

Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas (pdf)

OTAKANTAA.fi
Kansalaisfoorumi

 

Kuntaliiton Kunnat.net

 

Toimielimet 

Muut toimielimet


Talous


Organisaatio

Kaupunginjohtaja


Tarkastustoimi -palvelualue


Keskushallintopalvelut -palvelualue

Kuntakonserni
 Edellinen