Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Toimintaterapia
 

Toimintaterapia


Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan suoriutuminen hänelle merkityksellisissä ja tarkoituksenmukaisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Toimintaterapian tehtävänä on tukea lapsen/nuoren kokonaiskehitystä, jotta lapsi/nuori pystyy saavuttamaan ikätasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia.

Tornion kaupungin toimintaterapia on maksuton lapsille ja nuorille.

 

Toimintaterapeutti?

Toimintaterapeutti arvioi lapsen/nuoren toiminnallista kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista kotona, päiväkodissa, esikoulussa, koulussa ja harrastuksissa. Tarvittaessa toimintaterapeutti suunnittelee ja järjestää lapselle/nuorelle toimintaterapeuttista kuntoutusta yksilö- tai ryhmämuotoisena terapiana, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

Asiakkaan ja terapeutin välinen turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on tärkeä terapian onnistumisen kannalta. Yhteistyä vanhempien ja muun asiakkaan lähipiirin sekä häntä koskevien kuntouttavien henkilöiden kanssa on olennainen osa kuntoutusprosessia.

Toimintaterapeutti antaa vanhemmille sekä kouluun, päivähoitoon ja esikouluun ohjausta ja neuvontaa lapsen/nuoren kehityksen ja osallistumisen tukemiseksi arjessa.

Toimintaterapeutti voi osallistua apuvälineiden valintaan ja ohjata niiden käytössä.

 

Milloin toimintaterapeutille?

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on kehityksellinen häiriö, vamma tai sairaus tai elämäntilanteesta aiheutuva vaikeus, joka hankaloittaa itsenäistä selviytymistä arkitilanteissa.

Ja/tai

Mikäli lapsella/nuorella on haasteista arjen toiminnoissan kuten

  • oman toiminnan ohjauksessa (tehtävien ja toimintojen suunnittelu, toiminnan aloittaminen, toiminassa eteneminen ja toiminnan loppuun saaminen)
  • hienomotoriikassa (esineisiin tarttuminen/sormien ja käden otteet; esim. vaikeudet saksimisessa, kynätyöskentelyssä tai ruokavälineiden käytössä)
  • karkeamotoriikassa (liikkuminen, tasapainoilu, hyppiminen, yhdellä jalalla seisominen jne.)
  • visuomotoriikassa (silmän ja käden yhteistyö, esim. vaikeudet kirjoittamisessa, pallon heittämisessä, muotolaudoissa, palapeleissä ja rakenteluissa, kätisyys ei ole vakiintunut)
  • asennon ylläpitämisessä
  • uusien asioiden oppimisessa ja ymmärtämisessä
  • keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja muistissa
  • aistitiedon säätelyssä (aistiyliherkkyys, aistialiherkkyys jne.)
  • vuorovaikutus- ja leikkitaidoissa
  • psyykkisissä valmiuksissa

Miten pääsee toimintaterapiaan?

Päivähoidon toimintaterapia

Päivähoidon toimintaterapiaan tullaan lääkärin, terveydenhoitajan, erityislastentarhanopettajien, koulupsykologien tai perheneuvolapsykologien kautta. Mikäli lapsen toiminnallisesta kehityksestä on herännyt huoli, vanhemmat ottavat itse yhteyttä toimintaterapeuttiin ja varaavat ajan soittamalla. Toimintaterapia-arviointiin varataan keskimäärin 1-5 arviointikertaa, jotka toteutuvat päiväkoti-, esikoulu- ja/tai kotikäynteinä.

Päivähoidon toimintaterapeutin asiakkaita ovat päiväkodissa ja esikoulussa olevat lapset.

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti Anniina Niska

Putaan vuoropäiväkoti/Päivähoidon toimintaterapia

Länsipohjankatu 17

95420 Tornio

Puh. 050 344 3720 (puhelinaika perjantaisin klo 10-13)

Sähköposti: anniina.niska@tornio.fi


Terveyskeskuksen toimintaterapia

Terveyskeskuksen toimintaterapiaan tullaan lääkärin, terveydenhoitajan, erityisopettajan, puheterapeutin, koulusosionomin, koulukuraattorin, koulupsykologin tai perheneuvolapsykologin lähetteellä tai lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Toimintaterapia-arviointiin varataan 1-5 käyntiä, joista osa toteutuu vastaanotolla sekä osa koti- ja koulukäynteinä. Terveyskeskuksn toimintaterapia sijaitsee terveyskeskuksen toisessa kerroksessa. Sisäänkäynti pääovesta ja portaat toiseen kerrokseen heti eteistilasta.

Terveyskeskuksen toimintaterapeutin asiakkaita ovat kotihoidossa olevat alle kouluikäiset lapset sekä kouluikäiset lapset ja nuoret.

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti Jenni Hätälä

Tornion terveyskeskus/Terveyskeskuksen toimintaterapia

Sairaalakatu 1

95400 Tornio

Puh. 040 126 7811 (puhelinaika maanantaisin ja perjantaisin klo 8-9)

Sähköposti: jenni.hatala@tornio.fi


 

LISÄTIETOA:
Toimintaterapiasta (Toimintaterapeuttiliitto)

Lasten toimintaterapiasta (Kehitysvammahuollon tietopankki)

 

Takaisin sivulle:

Terveys