Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Yhteisöjen avustukset
 

Tornion kaupungin päivitetyt avustusperiaatteet vuodelle 2018 hakuaika 1.11. - 30.11.2017

 

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Kylien avustusten hakemisesta tiedotetaan myöhemmin.

 

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti. Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen.  Avustusten päättä-misen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelu­kysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hal­linto-tavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne.
Yh­teisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

 

Avustusten avustuslajeina ovat:

  • sosiaali- ja terveystoimi
  • kulttuuritoimi
  • nuorisotoimi
  • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

  • toiminta-avustus
  • kohdeavustus 
  • toimitila-avustus

 Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain.

.

Avustusten hakeminen

Kaupungin myöntämät avustukset haetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kaupungin myöntämien avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin Internet-sivustolla.

Tarkemmat avustustenhakuperiaatteet ja avustuslajikohtaiset kriteerit sekä hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 23.10.2017 hyväksymästä avustusten myöntämisperiaatteista

 

Tornion kaupungin yhteisöjen avustusten myöntämisperiaatteet KH 23.10.2017

 

Lomakkeet ja oheisaineisto

Kaupunginhallitus myöntää sosiaali- ja terveystoimen avustukset ja elämänlaatulautakunta myöntää kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimen avustukset. Avustuksia haetaan yhteisellä lomakkeella. Hakulomake löytyy alta liitteenä sekä paperisena kaupungintalon palvelupiste Kompassista.
Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen avustuksista päätettäessä käytetään apuna alta löytyviä pisteytystaulukkoja, joiden mukaan yhteisön esittämä toiminta pisteytetään. Pisteytystaulukkoa voi käyttää apuna avustushakemusta täytettäessä.

 

Tornion kaupungin strategia ja arvot ohjaavat avustusten myöntämistä toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kaupungin koko strategia ja strategiatiivistelmä löytyvät alta.

 

 

Hakemusten palauttaminen

 

Paperiset allekirjoitetut avustuslomakkeet liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Tornion kaupunki / kirjaamo

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

 

 

Lisätiedot                                                                     

hallintopäällikkö Leena Meriläinen                               talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström

p. 050 597 1331                                                        p. 050 597 2030

etunimi.sukunimi@tornio.fi                                         etunimi.sukunimi@tornio.fi