Etusivu | Tornio-info | Tornio-info | Päätöksenteko, hallinto ja organisaatio | Asiointi ja yhteystiedot | Kartta | Intranet
Tornion kaupunki - Ohjeita sähköisen päivähoitohakemuksen täyttämiseen
 

OHJEITA SÄHKÖISEN PÄIVÄHOITOHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN


Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla. Perheen jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta täytetään oma hakemus.


1. Lapsen henkilötiedot


Osoite: valitkaa asuinalue 

  • Jokivarsi (Suensaari, Arpela, Karunki)
  • Kiviranta
  • Kokkokangas (Kokkokangas, Pirkkiö)
  • Pudas
  • Poikkikaira (Kaakamo, Kyläjoki, Raumo)

2. Huoltajien henkilötiedot
Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Merkitkää sama huoltaja 1. huoltajaksi perheen kaikkien lasten hakemuksiin.

Puhelinnumero: numero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa

Työpaikka ja työpaikan osoite on hyvä kirjoittaa kohtaan 8, lisäselvitykset 

Vuorotyö: jos valitsette kyllä, täyttäkää myös kohta 8, lisäselvitykset

Hyväksymme ylimmän maksuluokan: Jos vastaatte kyllä, hyväksytte korkeimman maksuluokan. Jos vastaatte ei, toimittakaa tulotositteet päivähoitomaksun määrittämistä  varten kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta osoitteeseen: Tornion kaupunki, päivähoitotoimisto                                                                                                                                                                                                                                                                  Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten huoltaja 1

 

3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
Lisätkää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa päivähoitomaksuun.


4. Maksulaskuri
Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
Jos haluatte lapsellenne siirron toiseen päivähoitopaikkaan, täyttäkää päivähoitohakemus ja tiedot nykyisestä hoitopaikasta. Siirtotoiveen perustelut merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.


6. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja -aika


Hoitomuoto: valitkaa kokopäivähoito tai osapäivähoito. Jos haette Perhekeskuksen varhaiskasvatuskerhoon, valitkaa osapäivähoito.
Hoitopaikka ja alue: valitkaa 1-3 päivähoitopaikkaa. Jos ette osaa valita mitään tiettyä hoitopaikkaa, merkitkää alue tai alueet, mistä hoitopaikkaa haette. Kts. päivähoidon pääsivu
tästä.

Hoitoajat: jos hoitoajat vaihtelevat, merkitkää hoitoajat kohtaan 8, lisäselvitykset.Vuorohoidon tarve: vuorohoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa huoltaja on vuorotyössä tai ammatillinen opiskelu sitä säännöllisesti edellyttää.


7. Lapsen terveydentila
Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym.
Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Tornion kaupunki, päivähoitotoimisto / Riitta Keloneva, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornion kaupunki


8. Lisäselvitykset
Merkitkää tähän molempien vanhempien vuorotyöstä johtuva lapsen vuorohoidon tarve ja tarvittavat hoitoajat mahdollisimman tarkasti.

Merkitkää tähän hoitotuntien (0-80, 81-105, 106-120, 121-150, yli 151 h/kk) lukumäärä kuukaudessa. Perhepäivähoidossa voidaan valita 121-150, tai yli 151 h/kk.

Merkitkää tähän myös seuraavat tiedot: siirto toiseen päivähoitopaikkaan ja perustelut, mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelu, mahdollinen muutto ja uusi osoite, kotona olevat lemmikkieläimet