Tornion kylät

 

Tornion väestöstä 27% eli noin 6000 asukasta asuu maaseudulla. Torniossa toimii useita aktiivisia kyläyhdistyksiä ja -toimikuntia, jotka elävöittävät kyliä ja luovat puitteita hyvälle elämänlaadulle maaseudulla. Vuonna 2011 Tornion kylät saivat kaksi merkittävä tunnustusta, kun Suomen nuorisoseurojen liitto valitsi Vojakkalan Nuorisoseuran vuoden nuorisoseuraksi Suomessa ja Kantojärvi valittiin vuoden lappilaiseksi kyläksi.

 

 

Tornion kylät ja kaupunginosat on jaettu tilastollisesti seuraaviin suur- ja pienalueisiin:

Keskeinen kaupunkialue

Suensaari, Juhannussaari, Kiviranta, Särkinärä, Pudas, Palosaari, Luotomäki, Torppi, Miukki, Pirkkiö, Puuluoto-Röyttä, Kokkokangas, Vanha Pirkkiö, Raumo, Ruohokari

Kaakamon alue

Kaakamo, Laivaniemi, Ruottala

Vojakkalan alue

Alavojakkala, Ylivojakkala, Liakka, Yliliakka, Kourilehto

Arpelan alue

Arpela, Kantojärvi, Könölä, Sattajärvi

Karungin alue

Karunki kk, Aapajoki, Kukkola, Korpikylä, Aapajärvi, Palovaara

 

Tornion kylien neuvosto


Tornion kylien neuvosto on perustettu 6.5.2010 Tornion kylien ja kaupungin väliseksi yhteistyö- ja kehittämisfoorumiksi. Kylien neuvostoon voivat liittyä jäseneksi kaikki Tornion kylät ja kaupunginosat. 

Kyläneuvoston tarkoituksena on edistää Tornion kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tornion kyläneuvoston toimintaan mukaan ilmoittautuneet jäsenkylät (18 kpl): AAPAJÄRVI, ARPELA, KAAKAMO, KANTOJÄRVI, KARUNKI, KORPIKYLÄ, KOURILEHTO, KUKKOLA,
LAIVAJÄRVI, LAIVANIEMI, LAUTAMAA, LIAKKA, PALOVAARA, RAUMO, RUOTTALA, SATTAJÄRVI,
VOJAKKALA, YLILIAKKA

Tornion kylien omat Internet-kotisivut

 

 

 Hankkeet

 

 Kyläsuunnitelmat

 

 Muualla verkossa

 


Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä