Päätös Kalottjazz & Blues -tapahtuman meluilmoituksesta

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 17.5.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta
Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
5 § Tornion kaupunki / Kulttuuritoimisto Kalottjazz & Blues -tapahtuma, Tornio
Päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin ilmoitustaululla 20.5.–20.6.2019. Päätös on nähtävillä Tornion kaupungin internet -sivuilla samana aikana. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksestä oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa vs. ympäristötarkastaja Anu Rautialalta (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi).

 

Päätös meluilmoituksesta

Meluilmoitus

Kartta alueesta

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivun alkuun