Arctic Property Oy:n ympäristölupa betonijätteen hyödyntämiseen

Päätöspäivä 22.6.2021
Päätöksen antopäivä 30.6.2021
Tiedoksisaantipäivä 7.7.2021

Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
Arctic Property Oy Betonijätteen hyödyntäminen Tornion kaupungissa osoitteessa Vesaistenkatu 1, kiinteistöllä 851-7-1-11

Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan 22.6.2021 pykälässä 73 Arctic Property Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös koskee betonijätteen hyödyntämistä Tornion kaupungissa osoitteessa Vesaistenkatu 1, tilalla 851-7-1-11. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote ympäristölupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 30.6.-6.8.2021 alla (Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset).

Luvan hakijalla ja niillä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 6.8.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja asiasta saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Ote Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätöksestä
Ympäristölupapäätös
Ympäristölupahakemus osa 1
Ympäristölupahakemus osa 2
Ympäristölupahakemus osa 3
Ympäristölupahakemuksen täydennys
Asemapiirros ja leikkaukset

Sivun alkuun