Kokoontumisrajoitus jatkuu, myös koronapassin käyttöä rajoitetaan

Tiedote 23.12.2021, päivitetty 19.1.2022

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa 22. helmikuuta asti.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset

Aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat: 

  1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
  2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
  3. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
  4. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
  5. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
  6. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
  7. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
  8. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Koronatodistus ei vapauta kokoontumisrajoituksista

Valtioneuvosto on antanut 28.12.2021 asetuksen, jonka mukaan koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Valtioneuvoston asetus on voimassa 20. tammikuuta 2022 asti ja koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu kuntien ja aluehallintovirastojen määräämiä rajoituksia.

Asetus ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tornion kaupungin hoivakodeissa vierailevia pyydetään olemaan yhteydessä henkilökuntaan ennen vierailua ja käyttämään kasvomaskia vierailun aikana. Vierailethan omaisesi luona vain täysin oireettomana. 

Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen

Sisärajavalvonta on käytössä Suomen rajoilla 31.1.2022 asti.

Sisärajavalvonta palautettiin kattavasti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12. alkaen. Lisäksi maahantulon rajoituksia ja terveysturvallisuustoimia kiristettiin niin, että eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilta Suomeen ulkomailta saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid-19-taudista sekä näiden lisäksi todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Joulukuun lopulla tehtyä päätöstä sisärajavalvonnasta on muutettu tammikuussa niin, että henkilöt, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa covid-19-rokotetta, voivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan tämän osoittava lääkärinlausunto sekä todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta covid-19-testituloksesta.

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja Aluehallintoviranomaisten tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä henkilöt Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä voivat korvata edellä mainitun vaatimuksen todistuksella hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistuksella negatiivisesta enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdystä covid-19-testistä.

Lue lisää

Koronapassin voi tarvittaessa noutaa terveyskeskuksesta

Torniolaiset, joilla ei ole mahdollisuutta ladata itselleen sähköistä koronapassia tai tulostaa sitä paperille, voivat hakea paperille tulostetun koronapassin Tornion terveyskeskuksesta.

  • Koronapassiin liittyvissä asioissa ota yhteys Tornion terveyskeskuksen neuvontaan, p. 016 432 835 (arkisin klo 8-16, takaisinsoittoautomaatti)

Terveydenhuolto on tällä hetkellä ylikuormittunut. Siksi pyydämme, että kaikki joilla on mahdollisuus käyttää omia pankkitunnuksia, lataavat koronapassin itse. Näin muu terveydenhuolto voi toimia mahdollisimman vähin viivästyksin.

Mikä on koronapassi?

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.

Koronapassia voidaan edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa sekä erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Koronapassin esittämistä ei voi edellyttää paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien ja palveluiden nauttimisen kannalta välttämättömiä. Todistusta ei siis saa edellyttää asiakkailta esimerkiksi apteekeissa tai kaupoissa.

Lue lisää

Sivun alkuun