Aineen taidemuseolle merkittävä lahjoitus nykytaiteen professori Maaretta Jaukkurilta

Aineen taidemuseolle merkittävä lahjoitus nykytaiteen professori Maaretta Jaukkurilta

(Se ner för svenska)

Aineen taidemuseo on saanut merkittävän lahjoituksen nykytaiteen professori, kuraattori Maaretta Jaukkurilta. Lahjoitus käsittää taidekokoelman, joka sisältää yli sata taideteosta taiteilijoilta kuten Paul Osipow, Kain Tapper ja Leena Luostarinen sekä kansainvälisiltä taiteilijoilta mukaan lukien mm. Ilya Kabakov, Anne-Karin Furunes ja Hulda Hákon.

Maaretta Jaukkurin mukaan lahjoituskokoelma heijastaa hänen yli neljän vuosikymmenen aikana tekemäänsä yhteistyötä nykytaiteilijoiden kanssa. Samalla se kertoo myös Jaukkurin omista kiinnostuksen kohteista. Lisäksi pohjoismaisuus on yksi kokoelman ominainen piirre.

– Olen kiinnostuksella seurannut Aineen taidemuseon kokoelmapolitiikkaa, jonka yhtenä painopisteenä on pohjoissuomalainen taide. Toivon todella, että kokoelmasta on iloa kaupungin asukkaille ja että se omalta osaltaan tarjoaa museolle mahdollisuuksia laajentaa näyttelytoiminnan sisältöä. Aineen taidemuseo on minulle tärkeä, sillä Tornio on isäni kotikaupunki ja olen myös elänyt ensimmäiset vuoteni Torniossa.

Aineen taidemuseon johtaja Virpi Kanniaisen mukaan lahjoitus täydentää erittäin hyvin Aineen taidemuseon omia kokoelmia.

– Aineen taidemuseo ja Tornion kaupunki ovat erittäin iloisia ja kiitollisia vastaanottaessaan Maaretta Jaukkurin ainutlaatuisen ja arvokkaan taidekokoelmalahjoituksen. Kokoelma on Aineen taidemuseolle monin tavoin merkittävä, sillä se on ajallisesti yhtenäinen läpileikkaus suomalaista nykytaidetta ja sisältää niin kansallisesti kuin ja kansainvälisesti ansioituneita taiteilijoita. Odotamme innolla ensi syksyä, jolloin pääsemme esittelemään kokoelmaa kaikkien iloksi.

Maaretta Jaukkurin kokoelmasta kuratoitu näyttely avautuu Aineen taidemuseossa loppuvuonna 2023. Näyttelyn kuraattorina toimii Maaretta Jaukkuri.

Maaretta Jaukkuri on syntynyt Rovaniemellä ja viettänyt lapsuutensa varhaisvuodet Torniossa. Jaukkuri on tehnyt mittavan uran Pohjoismaisen ja kansainvälisen nykytaiteen ja kuratoinnin parissa. Jaukkuri toimi Pohjoismaisen taidekeskuksen näyttelypäällikkönä, Tukholman Moderna Museetin vt. kuraattorina, Nykytaiteen museo Kiasman intendenttinä, Oslon Kunstnernes Husin taiteellisena johtajana, Trondheimin yliopiston professorina ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis-maisteriohjelman professorina. Hänen nimeään kantava säätiö Maaretta Jaukkuri Foundation toimii Pohjois-Norjan Lofooteilla, jossa säätiö ylläpitää residenssitoimintaa. Jaukkuri on työskennellyt koko uransa ajan merkittävien kansainvälisten taiteilijoiden kanssa ja ollut muun muassa luomassa ja kuratoinut Pohjois-Norjaan Artscape Nordland kansainvälistä veistotaiteen verkostoa.

Aineen taidemuseon toiminta pohjautuu vuonna 1974 perustetun Aineen Kuvataidesäätiön suomalaisen taiteen kokoelmalle. Aineen Kuvataidesäätiön kokoelma on torniolaisten kokoelmakeräilijöiden Eila (1920–2013) ja Veli Aineen (1919–2008) elämäntyön tulosta. Yleisölle Aineen taidemuseo avautui vuonna 1986. Kokoelmiin kuuluu tänä päivänä yli 3500 taideteosta. Museon vuosittainen kävijämäärä on vakiintunut noin 20 000 kävijään vuodessa.

Lisätietoja: museonjohtaja Virpi Kanniainen
virpi.kanniainen@tornio.fi  puh. +358 (0)50 597 1197

Kuva/bild: Petri Summanen

 

Aines konstmuseum i Torneå får en betydande donation från professor i samtidskonst Maaretta Jaukkuri

Aines konstmuseum har fått en betydande donation från professor i samtidskonst, kurator Maaretta Jaukkuri. I donationen hör en konstsamling som består av över hundra konstverk från konstnärer såsom Paul Osipow, Kain Tapper och Leena Luostarinen samt internationella konstnärer bl.a. Ilya Kabakov, Anne-Karin Furunes och Hulda Hákon.

Enligt Maaretta Jaukkuri avspeglar hennes donationssamling det samarbete hon gjort med nutida konstnärer i mer än fyra decennier. Samtidigt berättar den också om Jaukkuris egna intressen. Dessutom är det nordiska ett kännetecknande drag i samlingen.

– Med intresse har jag följt Aines konstmuseets samlingspolitik vars ena tyngdpunkt är konst från norra Finland. Jag hoppas verkligen att samlingen medför glädje till stadsbor och att den för sin del erbjuder museet möjligheter att utvidga innehållet i utställningsverksamheten. Aines konstmuseum är viktigt för mig eftersom Torneå är min fars hemstad och jag har också levt mina första år i Torneå.

Enligt konstmuseets direktör Virpi Kanniainen kompletterar donationen mycket väl Aines konstmuseets egna samlingar.

– Aines konstmuseum och Torneå stad är väldigt glada och tacksamma för att få ta emot Maaretta Jaukkuris enastående och värdefulla konstsamlingsdonation. Samlingen är betydande för Aines konstmuseum på många sätt för att den är ett tidsmässigt tvärsnitt av finsk nutida konst och den innehåller såväl nationellt som internationellt meriterade konstnärer. Vi ser framemot nästa höst då vi får visa samlingen för allas glädje.

Utställningen som är kuraterad av Maaretta Jaukkuris samling öppnas i Aines konstmuseum i slutet av 2023. Maaretta Jaukkuri fungerar som utställningens kurator.

Maaretta Jaukkuri är född i Rovaniemi och hon har tillbringat sina tidiga barndomsår i Torneå. Jaukkuri har gjort en omfattande karriär med nordisk och internationell nutida konst och kuratering. Jaukkuri fungerade som utställningschef för Nordiskt konstcentrum, tjänsteförrättande kurator för Moderna Museet i Stockholm, intendent för Museet för nutidskonst Kiasma, konstnärlig ledare för Kunstnernes Hus i Oslo, professor vid Trondheims universitet och professor i Praxis-magisterprogrammet på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet. Stiftelsen som bär hennes namn Maaretta Jaukkuri Foundation fungerar på Lofoten i Nord-Norge där stiftelsen driver residensverksamhet. Under hela sin karriär har Jaukkuri arbetat med betydande internationella konstnärer och hon har bland annat varit med om att skapa och kuratera det internationella nätverket av Skulpturlandskap Nordland i Nord-Norge.

Verksamheten i Aines konstmuseum baserar sig på Aines Bildkonststiftelsens samling av finsk konst. Stiftelsen grundades 1974. Samlingen i Aines Bildkonststiftelse är resultatet av Eila (1920-2013) och Veli Aines (1919-2008) livsverk. De var konstsamlare från Torneå. I dag hör över 3500 konstverk till Aines Bildkonststiftelse och Aines konstmuseum. Antalet årliga besökare på museet har stabiliserats till ungefär 20 000 besökare per år.

Tilläggsinformation:

museichef Virpi Kanniainen
virpi.kanniainen@tornio.fi
tel. +358 (0)50 597 1197

 

Sivun alkuun