Aineen taidemuseon johtaja Virpi Kanniainen Taideneuvoston jäseneksi

Aineen taidemuseon johtaja Virpi Kanniainen Taideneuvoston jäseneksi

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on nimittänyt Taideneuvoston jäsenet toimikaudelle 1.9.2022–31.8.2025. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa kirjailija Juha Itkonen.

Muut jäsenet kolmivuotiskaudella ovat teatterinjohtaja Ann-Luise Bertell, kuvataiteilija Samuli Heimonen, muusikko Sari Kaasinen, museonjohtaja Virpi Kanniainen, toiminnanjohtaja Rosa Meriläinen, elokuvatuottaja Jussi Rantamäki, muusikko Hannu Saha ja muusikko Paula Vesala.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain. Taideneuvosto toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Lähde: taike.fi

Sivun alkuun