Aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakijat    Väylävirasto ja Outokumpu Stainless Oy

Dnro       PSAVI/3399/2023

Asia        Tornion Röyttän meriväylän ruoppaaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen, Tornio

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5.–29.6.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Sivun alkuun