Arctic Property Oy:n ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntämisestä

Arctic Property Oy on jättänyt Meri-Lapin ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee betonijätteen hyödyntämistä Tornion kaupungissa osoitteessa Vesaistenkatu 1, tilalla 851-7-1-11. Betonirakenteita ja betonimursketta hyödynnetään alueella yhteensä enintään 2195 m3.

Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävänä 28.4. – 4.6.2021 alla sekä pyynnöstä tarvittaessa myös Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistolla. Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosaisille) varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta nähtävillä oloaikana. Muille kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle (os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi) 4.6.2021 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu@tornio.fi). Toiminnanharjoittajan osalta tietoa saa puhelinnumerosta 050 466 0203.

Torniossa 27.4.2021

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Ympäristölupahakemus ja liitteet osa 1

Liitteet osa 2

Liitteet osa 3

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Asemapiirros ja leikkaukset

Sivun alkuun