Etusivu » Ajankohtaista » Arkkitehtiopiskelijat laativat Kukkolankosken alueen kulttuuriympäristön kehittämistä tukevan selvityksen

Ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­jat laativat Kuk­ko­lan­kos­ken alueen kult­tuu­riym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tä tukevan selvityksen

vanha mustavalkoinen valokuva, jossa mies seisoo kosken partaalla kädessään iso haavi

Tornion kaupungin kaavoitus ja mittaus käynnistää syyskuussa 2023 yhteistyössä Tornionlaakson museon ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa Kukkolankosken alueella kulttuuriympäristön kehittämistä tukevan selvityksen. Selvityksen lopputuloksena valmistuu maisterivaiheen opiskelijoiden työnä rakennetun kulttuuriympäristön suojeluatlas. Kurssin tuloksia tullaan käyttämään sekä alueen asemakaavoituksen että Unescon aineettoman kulttuuriperinnön hanketta tukevina lähdeaineistoina.

Rakennussuojelu ja rakennetun ympäristön hoito -kurssilla maisterivaiheen arkkitehtiopiskelijat tutkivat ja dokumentoivat Kukkolankosken ympäristöä sanallisesti, valokuvaten ja piirtäen. Opiskelijat jalkautuvat Kukkolankosken alueelle 20.9. ja 11.10. Opiskelijat pyrkivät aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille.

Asukkaiden ja kiinteistönomistajien vanhat valokuvat, tiedot ja lehtileikkeet alueen rakennusten historiasta ovat erityisen arvokkaita aineistoja, joita otetaan mielellään vastaan sähköisessä muodossa.

Kurssityö valmistuu joulukuussa 2023 ja siitä julkaistaan sähköinen versio vuoden 2024 alussa.

Sähköinen versio tulee myöhemmin ladattavaksi Tornion kaupungin kaavoituksen ja mittauksen verkkosivuille. Kurssityö pyritään myös esittelemään yleisölle, esittelytilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin.

Esimerkkeihin arkkitehtuurin yksikön aiemmin toteuttamista vastaavista kurssikokonaisuuksista julkaisuineen voi tutustua verkossa:

Lisätietoa kurssista

Kuva: Siianlippoaja haaveineen, 1900-l., Museoviraston kansantieteen kokoelma. Kuvakortissa teksti ”Tornionjoki, Kukkolankoski?”. Lähde: Finna.fi.