Asumisessa syntyvän pakkausjätteen keräysvastuu siirtyy Perämeren Jätehuollolle lokakuun alussa

Asumisessa syntyvän pakkausjätteen keräysvastuu siirtyy Perämeren Jätehuollolle lokakuun alussa

Jätelain muutoksen myötä Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Ylitornion keskustaajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä tulee 1.10.2023 alkaen löytyä keräysastiat muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkauksille. Lähekkäin sijaitsevat taloyhtiöt voivat järjestää keräyksen myös kiinteistöjen yhteisillä astioilla. Pakkausjäteastioiden tyhjennyksestä vastaa lokakuun alusta alkaen Perämeren Jätehuolto Oy.

– Kiinteistöjen isännöitsijöiltä on kerätty astia- tyhjennysvälitietoja vuodesta 2022 alkaen. Tiedoissa on edelleenkin puutteita ja virheitä, joten nyt patistamme isännöitsijöitä korjaamaan tiedot, kertoo Perämeren Jätehuollon tiedottaja Satu Keski-Antila.

Perämeren Jätehuollon rekisteriin merkityt tiedot voi käydä tarkastamassa yhtiön nettisivuilla olevalta hakukoneelta osoitteesta jakala.fi/palvelut/pakkausjatteenkerays.

Rekisteristä puuttuu lähes poikkeuksetta tieto taloyhtiöiden jo käyttämistä yhteisistä astioista. Jos jäteastia on merkitty vain yhden kiinteistön osoitteelle, muiden astiaa käyttävien taloyhtiöiden yhteisastiatietoa ei rekisteristä löydy. Nämä taloyhtiöt saavat tässä tapauksessa aiheetta laskun ja yhtiöltä kehotuskirjeen liittyä keräykseen. Korjatut tiedot taloyhtiön tulee ilmoittaa Perämeren Jätehuollon asiakaspalveluun.

Taloyhtiöiden vastuulle jää myös keräysastioiden hankkiminen. Perämeren Jätehuollon projektityöntekijät tarkastivat kesällä 2022 astiatiedot käymällä kiinteistöllä ja rekisteri pohjautuu näihin tietoihin. Osalta kiinteistöjä puuttui lasi- ja metalliastioita, osa oli jo vapaaehtoisesti hankkinut pakkausmuovinkeräykseen astian.

Rekisteriin on merkitty ns. oletusastiat niille taloyhtiöille, joilta ei vaadittavia pakkausjäteastioita löytynyt.

– Jos astiaa ei ole lokakuuhun mennessä kiinteistölle hankittu, siinäkin tapauksessa kiinteistö joutuu maksamaan tyhjennyskäynnistä, muistuttaa jäteyhtiön toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala.

Kuljetusurakoitsijan vaihtuessa syys-lokakuussa pakkausjäteastioiden ensimmäinen tyhjennysväli voi jäädä hyvin lyhyeksi tai venyä kohtuuttoman pitkäksi ja siitä aiheutuu ylitäyttymistä ja roskaantumista.

– Tässä tapauksessa toivomme taloyhtiöiden tilaavan ylimääräisen välityhjennyksen, kehottaa Ahrikkala.

Pakkausjätteen keräyksen kustannukset katetaan jäteyhtiön kiinteistöiltä perimällä kuljetusmaksulla ja pakkausjätteen käsittelyn ja hyödyntämisen kustannukset pakkausten myynnin yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla.

Pienemmät asuinkiinteistöt ja omakotitalot

Pienemmät asuinkiinteistöt ja omakotitalot voivat liittyä taajamien alueella vapaaehtoiseen pakkausjätekeräykseen. Keräykseen liittymisestä kiinnostuneet voivat käydä tarkistamassa yhtiön nettisivuilta palvelun hinnat sekä oman kiinteistön sijoittumisen keräysalueelle ja ilmoittaa liittymisestä asiakaspalveluun. Myös pienkiinteistöt voivat hankkia yhteisiä kimppa-astioita ja yhtiö laskuttaa jokaista osakasta erikseen.

Lisätietoja

Perämeren Jätehuolto, Kiinteistöjen pakkausjätteen keräysvelvoite 1.10.2023 alkaen

Perämeren Jätehuollon asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 9-15.30 sähköpostilla osoitteessa asiakaspalvelu@pmjh.fi
tai numerossa 040 710 7373.

Sivun alkuun