Avi: Asiakkaille ja toimintaan osallistuville pitää taata turvavälit

Torstaina 29.4. on astunut voimaan uusi määräys lähikontaktien rajoittamisesta. Lähikontakti tarkoittaa käytännössä joko fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Määräyksen on antanut Lapin aluehallintovirasto ja se on voimassa 23.5. asti. Määräys velvoittaa toimijoita kaikissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa varmistamaan, että lähikontaktit voidaan välttää kaikissa yleisölle avoimissa tiloissa sekä tiloissa, jotka on tarkoitettu rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun.

Määräys koskee

 • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
 • alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja, joita käytetään yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen
 • asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta sellaisia sisätiloja:
  • joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan
  • kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja
  • yleisiä saunoja, uimahalleja ja kylpylöitä sekä pukuhuonetiloja
  • tanssipaikkoja ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja
  • sisäleikkipuistoja ja -sisäleikkipaikkoja
  • kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja poislukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat
Avin määräys velvoittaa muun muassa kuntia, yrittäjiä ja uskonnollisia yhdyskuntia. Päätöstä ei sovelleta kouluissa, päiväkodeissa, ammattiurheilussa tai yksityis- ja perhe-elämän piirissä. Päätös ei koske myöskään alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan käytettäviä tiloja.
Päätös ei koske myöskään kooltaan pieniä yrityksiä, joiden tiloja ei käytetä yli kymmenen asiakkaan samanaikaiseen oleskeluun.

Päätös koskee siis ainoastaan sellaisia sisätiloja, joita käytetään yli kymmenen (10) asiakkaan samanaikaiseen oleskeluun, ulkotiloja, joita käytetään yli 50 asiakkaan samanaikaiseen toimintaan tai jos kyse on esimerkiksi joukkueurheilusta tai ryhmäliikunnasta sisä- tai ulkotiloissa. Näissä tapauksissa on asiakkaille ja osallistujille tarjottava ohjeet ja mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja muihin tartuntoja ehkäiseviin toimiin, tehostettava siivousta ja järjestettävä asiakkaiden oleskelu niin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Näissä tapauksissa on toimijoiden tehtävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit.

Yksityiskohtaisempia lisätietoja antaa aluehallintovirasto.

Lue lisää

Avin tiedote turvavälejä koskevasta määräyksestä

Sivun alkuun