Destia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Tynnyrikumpu, Tornio

Destia Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) murskaukseen ja asfalttijätteen varastointiin sekä hyötykäyttöön. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa tilalla Tynnyrikumpu 851-420-54-0. Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen mukaisen toiminta-alueen pinta-ala on noin 6,7 hehtaaria ja varsinainen kaivualue 5,56 hehtaaria. Maa-ainesten ottamismäärä on 200 000 k-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on 0-11 metriä. Ottaminen ulotetaan tasoille +33-34 m (N2000). Kiviainesta murskataan siirrettävällä kivenmurskaamolla yleensä kerran vuodessa 3-12 viikon ajan. Toimintaa on pääosin arkipäivisin klo 6-22. Kuormausta ja kuljetusta tehdään ma-su klo 6-22 välisenä aikana. Alueelle varastoidaan käytöstä poistettua asfalttia sekä muita päällystemateriaaleja toimintakertojen väliseksi ajaksi alle 30 000 tonnia ja varastointiaika on alle kolme vuotta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 6.7.-12.8.2021 alla (Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 12.8.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja puh. 050 566 4195 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi. Luvan hakijan yhteyshenkilön puh. 0400 289 466

Torniossa 6.7.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Toiminnan sijaintikartta
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Sivun alkuun