Ehdokashakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

Ehdokashakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

Vaalilain 145 §:n mukaan ilmoitetaan, että 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Tornion kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 1.6.2021 – 31.5.2025 yhteensä neljäkymmentäkolme (43) valtuutettua.

Vaalilain 152, 153, 154, 155 ja 156 §:ssä mainittuja asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hannu Markkula kaupunginkansliassa 1.-5.3.2021 ja 8.-9.3.2021 klo 8.00-11.30 ja 12.30-16.00, osoitteessa Urheilukatu 4. Yhteydenotot pyydetään tekemään puh. 050 5971342 ja hannu.markkula@tornio.fi. Keskusvaalilautakunnan sihteerin estyneenä ollessa em. asiakirjoja vastaanottaa hallintopäällikkö Outi Kääriäinen kaupunginkansliassa.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Vaaliasiamiehellä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä vaalilain 38 §:ssä mainituista huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liittyviä asiakirjoja.

Vaalilain 40 §:n 2 momentin perusteella puolueella tai valitsijayhdistyksellä on oikeus peruuttaa ehdokashakemus viimeistään 18.3.2021 ennen klo 12.00, mikäli ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle. Edellä mainittuja ilmoituksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri kaupunginkansliassa. Vaaleista saa lisätietoja osoitteesta www.tornio.fi/Vaalit.

Torniossa 5.2.2021

TORNION KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sivun alkuun