Ehdokkaat Tornion kaupungin työsuojeluvaltuutetuksi sekä I ja II valtuuteksi toimikaudelle 2022-2025

Tornion kaupungin työsuojeluorganisaation kuuluvat

kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu, jonka vastuualueena on koko kaupunki ja konserniyhtiöt lukuunottamatta hyvinvointipalveluja sekä

osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu hyvinvointipalveluihin, jonka viikkotyöaika on kolme (3) työpäivää viikossa.

Toimihenkilöillä on oikeus asettaa oma ehdokas, mutta mikäli sellainen asetetaan ja valitaan, hänelle ei ole varattu erikseen työaikaa, vaan hän tekee työsuojeluaisat oman toimensa ohessa.

Kokoaikaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi voivat ilmoittautua kaupungin ja konserniyhtiöiden työntekijät lukuun ottamatta hyvinvointipalveluja ja Tornion Energiaa. Hyvinvointipalvelujen ehdokkaiksi voivat ilmoittautua vain hyvinvointipalvelujen työntekijät. Toimihenkilöiden ehdokkaaksi voi ilmoittautua vain toimihenkilöt.

Tornion kaupungin palveluksessa olevilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä tai heidän yhteenliittymillään sekä pääsopijajärjestöjen paikallisyhdistyksillä on oikeus asettaa ehdokkaat työsuojeluvaltuutetuksi ja I ja II varavaltuutetuiksi (ks. ed. luku).

Tämän lisäksi Kivirannan koululla, Putaan koululla ja Seminaarin koululla on kullakin oikeus valita työpaikkakokouksessa omaan yksikköönsä työsuojeluasiamies.

Henkilöstöluettelo ja samalla luettelo äänioikeutetuista on nähtävillä asiakaspalvelukeskus Kompassissa, kaupungintalon alakerrassa 15. – 20.10.2021.

Ehdokkaiden nimet ja suostumukset on jätettävä kirjallisena vaalitoimikunnalle 29.10.2021 klo 15.00 mennessä os. Tornion kaupungin työsuojeluvaaleja

valmisteleva toiminta/Pääluottamusmiehet, Kompassi, Suensaarenkatu 4, 95700 Tornio

Tietoja kunta-alan työsuojeluhenkilöstön valinnasta saa osoitteesta https://ttk.fi/files/7656/Kunta-alan_vaaliohje_2022-2025.pdf

 

Torniossa 1.10.2021

Työsuojeluvaaleja valmisteleva toimikunta

Sivun alkuun