Fingrid Oyj:n kuulutus

Asianomaisten maanomistajien sekä käyttöoikeuden haltijoiden tiedoksi ilmoitetaan, että Fingrid Oyj on hakenut pysyvän käyttöoikeuden lunastusta 400 kV voimansiirtojohdolle Viitajärvi-Pyhänselkä. Lunastuslain (603/77) 8 §:n mukaan on asianomaisille maanomistajille ja käyttöoikeuden haltijoille varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.

Kaikkiin tiedossa oleviin maanomistajiin, joita kuuleminen koskee, otetaan kirjeitse yhteyttä. Kuulutuksen asiakirjat ja ohjeet lausunnon antamiseen ovat nähtävillä kuntien internet-sivuilla ja/tai ilmoitustauluilla 30.4.2021 lähtien 30 vuorokauden ajan.

Tornio: Urheilukatu 4
Keminmaa: Rantatie 21
Simo: Ratatie 6
Ii: vain sähköinen ilmoitustaulu
Oulu: vain sähköinen ilmoitustaulu
Muhos: Asematie 14

Helsingissä 19.4.2021
FINGRID OYJ

Lunastuslupahakemus Viitajärvi-Pyhänselkä
hakemuksen liitteet:
1_Johtoalueen lunastustiedot
2_Lunastuslupakartta 1-20000
3_Reittikartta 1-400000
4_Johtoaluekuvat
5_Ympäristövaikutusten arviointiselostus
6_Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

 

Sivun alkuun