Fingrid Oyj:n kuulutus

KUULUTUS

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 kV voimajohtoyhteys Tornionjoen Vuennonkoskelta Keminmaalle rakennettavalle uudelle Viitajärven sähköasemalle.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että maastotutkimukset noin 48 km:n pituisen voimajohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Ylitornion ja Tornion kuntien alueilla. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille olemme tiedottaneet henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.

Tiedote voimajohtotutkimuksista on nähtävillä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla/nettisivuilla 6.4.-5.5.2021 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2021
FINGRID OYJ

Tiedote voimajohtotutkimuksista_kuntiin

 

Sivun alkuun