Haaparannan/Kemi-Tornion saaristosta yhteinen suojelualue? Kerro mielipiteesi!

Haaparannan/Kemi-Tornion saaristosta yhteinen suojelualue? Kerro mielipiteesi!

Kyselytutkimus liittyen mahdolliseen rajan ylittävään suojelualueeseen Haaparannan/Kemi-Tornion saaristossa toteutetaan osana SeaCOMBO (Sea cooperation for management of the Bothnian Bay) -hanketta. Hankkeen toteuttajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Länsstyrelsen Norrbotten, ja hanketta rahoittaa Interreg Pohjoinen ja Lapin liitto.

Hankkeessa selvitetään, olisiko mahdollista muodostaa saariston yhteinen Itämeren suojelusopimuksen (Helcom) mukainen mereinen suojelualue, jota Suomi ja Ruotsi hoitaisivat yhteisesti. Tuloksia voidaan käyttää myös Haaparannan/Kemi-Tornion saariston palveluiden ja aktiviteettien kehittämiseen.

Vastaamalla kyselyyn autat keräämään tietoa siitä, kuinka olemassa olevia suojelualueita käytetään, millaisia tarpeita niiden suhteen on ja olisivatko ihmiset kiinnostuneita vierailemaan rajan ylittävällä suojelualueella. Voit vastata kyselyyn huolimatta siitä, oletko liikkunut Perämeren kansallispuiston alueella vai et.

Hanke kartoittaa ainoastaan mahdollisuuksia yhteisen suojelualueen muodostamiseen. Mikäli alue muodostettaisiin, se tapahtuisi todennäköisesti muodostamalla jo olemassa olevista suojelualueista yhteisesti hoidettava rajan ylittävä suojelualue.

Sisältö
Kyselytutkimus liittyen rajan ylittävään suojelualueeseen Haaparannan/Kemi-Tornion edustalla

Osa 1: Taustatiedot
Osa 2: Mikä on suhteesi suojeltuun luontoon?
Osa 3: Haaparannan-Kemi-Tornion saariston suojelualueet
Osa 4: Matkailu ja tieto suojelualueista Haaparannan/Kemi-Tornion saaristossa
Osa 5: Sidosryhmien ja matkailijoiden suhtautuminen rajan ylittävään suojelualueeseen

Kyselytutkimuksen täyttäminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kysely on vapaaehtoinen, ja kaikki vastaavat anonyymisti. Kerättyä tietoa käsitellään ryhmätasolla, ja tulokset julkaistaan kaikkien nähtäväksi SeaCOMBO-hankkeen nettisivuilla: https://www.seacombo.com/

Linkit kyselyyn

Lue lisää

Haaparanta-Kemi-Tornion saaristo (ensin englanniksi, lopussa suomennos ja ruotsinnos)

 

Sivun alkuun