HHHusky Food Oy:n ympäristölupahakemus, Holstinharjuntie, Keminmaa

HHHusky Food Oy hakee ympäristölupaa (527/2014) kennelin perustamiseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnassa Holstinharjuntien päässä, lähellä Kemin kaupungin rajaa (kiinteistötunnus 241-406-30-23). Ympäristölupa tarvitaan, koska toiminta sijaitsee osittain 2. luokan pohjavesialueella (YSL 17 §, 28 §). Lisäksi haetaan YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Toimintaan kuuluu safaritoimintaa talviaikana, jolloin kennelillä asuu 80-100 rekikoiraa. Lisäksi kesäisin harjoitetaan huskykahvilatoimintaa viikonloppuisin tilauksesta, jolloin kennelillä ei asu vakituisesti koiria ja paikalla on enintään 20 koiraa. Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta on 27.11.2023.

Safaritoiminta tehdään klo 9-18 välisenä aikana viereisellä suoalueella, eikä teitä tai moottorikelkkareittiä ylitetä. Safareille otetaan 1-3 ryhmää kävijöitä päivässä. Kävijät tulevat busseilla tai minibusseilla klo 9, klo 12 ja klo 15. Kesäajan huskykahvilatoimintaa järjestetään tilauksesta 1-2 kertaa viikossa.

Toiminnasta aiheutuva pohjaveden pilaantumisen vaara on otettu huomioon hakemuksen täydennyksessä. Pohjavettä pyritään suojelemaan varsinaisen kennelitoiminnan rajoittamisella talviaikaan, jolloin pintakasvillisuus säilyy. Koiria ei pestä alueella. Koirien uloste sekä tarha-alueen purut ja oljet kompostoidaan umpinaisessa kompostorissa pohjavesialueen ulkopuolella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.8.-10.10.2023 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset ja Keminmaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 10.10.2023 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi. Luvan hakijan yhteyshenkilön puh. 041 312 5077.

 

Torniossa 29.8.2023

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

HHHusky Food Oy:n ympäristölupahakemus liitteineen

Sivun alkuun